Generowanie referencyjnego numerycznego modelu terenu o zasięgu krajowym w oparciu o lotnicze skanowanie laserowe w projekcie ISOK

Zdzisław Kurczyński , Krzysztof Bakuła

Abstract

W niniejszej publikacji referacie opisano analizę doboru podstawowych parametrów lotniczego skanowania laserowego mających wpływ na otrzymanie modeli wysokościowych o założonych, referencyjnych parametrach jakościowych na przykładzie lotniczego skanowania laserowego organizowanego w ramach wypełnienia zaleceń dyrektywy powodziowej w Polsce. Analiza taka legła u podstaw określenia warunków technicznych dla bardzo dużego projektu, którego realizacja nadal trwa. Rozważaniom podlegały nie tylko uwarunkowania techniczne, ale również możliwości organizacyjne i ekonomiczne. Pod uwagę wzięto także zakres prac oraz ograniczenia czasowe na ich realizację, co – przy uwzględnieniu wydajności prac – narzuca organizację prac. Spośród parametrów technicznych, analizie poddano m.in.: gęstość chmury punktów ALS, dokładność georeferencji chmur punktów, warunki meteorologiczne pozyskiwania danych ALS, parametry dokładnościowe produktów pochodnych tj. numerycznych modeli wysokościowych. W tak złożonym projekcie (podział robót na podobszary, wielu wykonawców, kilka produktów końcowych, podział na wiele etapów dostaw) kluczowym jest również odbiór i kontrola jakości, o której efektywności świadczy jej organizacja, zakres i przyjęte kryteria.
Author Zdzisław Kurczyński (FGC / DPTSIS)
Zdzisław Kurczyński,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, Krzysztof Bakuła (FGC / DPTSIS)
Krzysztof Bakuła,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
Pages59-68
Publication size in sheets0.5
Book Kurczyński Zdzisław (eds.): Measurement technologies in surveying. Geodezyjne technologie pomiarowe, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2013, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, ISBN 978-83-61576-26-7, 163 p.
2013_Kurczynski_Z_Archiwum_Fotogrametrii_slowo_wstepu.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishlotnicze skanowanie laserowe (ALS), numeryczne modele wysokościowe (NMT, NMPT), specyfikacja techniczna, kontrola, jakość danych
Internal identifier78/2013/statutowe
Languagepl polski
File
2013_Kurczynski_Bakula_Generowanie_referencyjnego.pdf 715.34 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 18-08-2020, BookChapterJournalSeries
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 18-08-2020, BookChapterJournalSeries
Publication indicators GS Citations = 27.0
Citation count*28 (2020-09-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?