Proaktywna strategia eksploatacji

Stanisław Radkowski , Robert Gumiński

Abstract

Given challenging competition of today service providers are required to be more proactive in satisfying the environmental conditions and customer needs. Proactive maintenance should start at the design stage with establishing the functions, functional failures and failure modes. The understanding the failure behavior, especially the relationship between potential failures, functional failures and diagnostic parameters is the most important task. In the next step the designer have to explore the maintenance activities as they have to apply to the design criteria. The models and frameworks have been presented in the paper also a comprehensive review of literature and some results of laboratory investigations.
Author Stanisław Radkowski (FACME / IAE)
Stanisław Radkowski,,
- Institute of Automotive Engineering
, Robert Gumiński (FACME / IAE)
Robert Gumiński,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466
Issue year2013
Vol1825
No82
Pages97-106
Conference8th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety (ICRMS’2009) (ICRMS2009), Chengdu, China
Keywords in PolishProaktywna eksploatacja, kryteria projektowe, diagnostyka wibroakustyczna, procesy zmęczeniowe
Keywords in EnglishProactive maintenance, design criteria, vibroacoustic diagnostic, fatigue processes.
Abstract in PolishBiorąc pod uwagę współczesne wyzwania konkurencji dostawcy usług dziś muszą być bardziej proaktywni w spełnianiu warunków środowiskowych oraz potrzeb klientów. Proaktywna eksploatacja powinna rozpocząć się na etapie projektowania z ustanowieniem funkcji, błędów funkcjonalnych i rodzajów uszkodzeń. Zrozumienie zachowania w fazie uszkodzenia, specjalne zależności pomiędzy potencjalnym uszkodzeniem, błędami funkcjonalnymi i parametrami diagnostycznymi jest najważniejszym zadaniem. W następnym kroku projektant powinien zbadać czynności eksploatacyjne, które powinny być zastosowanie jako kryteria projektowe. Modele i sposób postępowania zostały przedstawione w artykule jako zwarty przegląd literatury i wyniki badań laboratoryjnych.
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?