Możliwości wykorzystania systemów informacji geograficznej w pracach scaleniowych

Joanna Jaroszewicz , Wioleta Radziszewska

Abstract

Land consolidation is a complex process reguiring the consideration ofrich resources ofdata on the land under consolidation, preferences of participants ofthe consolidation regarding arrangement ofnewly projected parcels, performance of a number of spatial analyses, and taking decisions concerning optimal design solutions among many potential scenarios. Such a multi-aspect process reąuires the development of tools in the emironment being able toface these criteria. Such an environment is currently constituted by Geographical Information Systems. The technological advantages of those systems in the process of transformation of rural areas arę appreciated in a number ofcountries. This is exemplified by numerous international publications on the subject. In Poland, however, the systems arę notfully exploited in the execution ofparticular stages ofthe land consolidation process. This article presents an example application of spatial analysis in the spatial management of rural areas. It assesses the risk of water erosion of a loess area in the northern part of the Harta village (Podkarpackie Voivodeship) based on basie criteria, namely water conditions, land use, and land relief, with the application ofArcGIS ESRI software. The source data (the registration database, ortophotomap, and soil-agricultural map at a scalę of 1:5000) were organised in the form ofafile geobasis.
Author Joanna Jaroszewicz (FGC / CSMES)
Joanna Jaroszewicz,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Wioleta Radziszewska (FGC / CSMES)
Wioleta Radziszewska,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587
Issue year2013
No4(1)
Pages143-159
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishscalenie gruntów, erozja wodna, GIS
Keywords in Englishland consolidation, water erosion, GIS
Abstract in PolishScalenia gruntów to złożony proces wymagający uwzględnienia bogatego zasobu danych o przebudowywanym terenie, preferencji uczestników scalenia dotyczących rozmieszczenia nowoprojektowanych działek, wykonania wielu analiz przestrzennych i podejmowania decyzji dotyczących wyboru optymalnych rozwiązań projektowych spośród wielu scenariuszy. Tak wieloaspektowy proces wymaga tworzenia narzędzi w środowisku, które technologicznie jest w stanie sprostać tym kryteriom. Takim środowiskiem są obecnie systemy informacji geograficznej (ang. Geographical Information System). Zalety technologiczne tych systemów w procesie przekształcania obszarów wiejskich doceniono w wielu krajach, czego przykładem są liczne publikacje o zasięgu międzynarodowym na ten temat. Jednak w Polsce systemy te nie są jeszcze w pełni swoich możliwości wykorzystywane przy realizacji poszczególnych etapów procesu scalenia gruntów. W artykule przedstawiono przykład zastosowania analiz przestrzennych w kształtowaniu przestrzeni na obszarach wiejskich. Dokonano oceny zagrożenia erozją wodną obszaru północnej części wsi Harta (woj. podkarpackie) w oparciu o podstawowe kryteria: stosunki wodne, sposób użytkowania gruntu i rzeźbę terenu, przy użyciu oprogramowania ArcGIS ESRI. Dane źródłowe (baza danych ewidencyjnych, ortofotomapa, mapa glebowo- rolnicza w skali 1:5000) zorganizowano w postaci geobazy plikowej.
Internal identifier95/2013/statutowe
Languagepl polski
File
2013_Jaroszewicz_J_Radziszewska_W_Mozliwosci_wykorzystania_systemow_95.PDF 22.26 MB
Additional file
2013_Jaroszewicz_J_Radziszewska_W_Mozliwosci_wykorzystania_systemow_95_OKLADKA.PDF 5.82 MB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?