Modelowanie silnika Stirlinga typu alfa w programie Matlab Simulink

Adrian Chmielewski , Robert Gumiński , Tomasz Mydłowski , Stanisław Radkowski

Abstract

This article shows a I-st row simulation model done according to Schmidt's assumptions [1, 6, 8, 9] and Uriel's [10] indications. It shows the basic processes that happen in a Stirling engine of the Alpha type. Based on it among others the following things are shown: closed indicator diagram, displacement waveforms, speeds, of acceleration of the pistons in the function of the rotation angle of the crankshaft and changes of pressure and instantaneous volume. The model created does not take into consideration the loss of the heat stream (among other: imperfections of regeneration, exchanging heat with the environment, changes in the amplitudes of temperature in the regeneration input on it's length), energy loss due to resistance to flow, energy loss due to resistance to friction (among other between the piston and the cylinder lining, losses in the bearings, resistance to motion in the crankcase and many other). In order to balance the losses a II-nd row simulation model that takes this into account. The authors think it is necessary to continue work on more advanced mathematical models.
Author Adrian Chmielewski (FACME / IV)
Adrian Chmielewski,,
- Institute of Vehicles
, Robert Gumiński (FACME / IAE)
Robert Gumiński,,
- Institute of Automotive Engineering
, Tomasz Mydłowski (FACME / IAE)
Tomasz Mydłowski,,
- Institute of Automotive Engineering
, Stanisław Radkowski (FACME / IAE)
Stanisław Radkowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X
Issue year2013
Vol93
No2
Pages27-38
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishSilnik Stirlinga, modelowanie według założeń Schmidta, wykres indykatorowy, Matlab Simulink
Keywords in EnglishStirling engine, modeling based on Schmidt's assumptions, indicator diagram, Matlab Simulink
Abstract in PolishW niniejszym artykule przedstawiony został model symulacyjny I rzędu sporządzony według założeń Schmidta [1, 6, 8, 9] oraz wskazań Urieli [10]. Odzwierciedla on podstawowe procesy zachodzące w silniku Stirliga typu Alfa. Na jego podstawie wyznaczono m.in: wykres indykatorowy zamknięty, przebiegi przemieszczeń, prędkości, przyspieszeń tłoka w funkcji kąta obrotu wału korbowego oraz zmian ciśnienia i objętości chwilowej. Stworzony model nie uwzględnia strat strumienia ciepła (m.in.: niedoskonałości regeneracji, wymiany ciepła z otoczeniem, zmienności amplitudy temperatury wsadu regeneratora na jego długości), strat energii wskutek oporów przepływu, strat energii w wyniku tarcia (np: pomiędzy tłokiem i gładzią cylindrową, strat w łożyskach, oporów ruchu w skrzyni korbowej oraz wielu innych). Aby zbilansować straty należy stworzyć model symulacyjny II rzędu, który to uwzględni. Autorzy wyrażają potrzebę dalszych prac nad bardziej zaawansowanymi modelami matematycznymi.
URL http://ip.simr.pw.edu.pl/zn/index.php?option=com_content&view=category&id=74&Itemid=29
Languagepl polski
File
027-038.pdf 804.48 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 13-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 13-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-08-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?