Failure diagnosis with the use of neural classifier

Jacek Dybała , Stanisław Radkowski

Abstract

The article presents a way of applying a neural classifier constructed on the basis of counterpropagation neural network in vibroacoustic diagnosis. The attractiveness of using artificial neural networks in technical diagnosis consists in the possibility of application of these networks without actually having any knowledge about the mathematical model of the diagnosed object. Moreover, the work proposes a unique method of reduction of diagnostic parameters. This reduction made it possible to eliminate part of the diagnostic parameters. This reduction made it possible to eliminate part of the diagnostic parameters from the analysis while not losing the precision of classification (diagnosis). What is presented here as an example is the classification of diagnostic parameters for phase-modulated signal.
Author Jacek Dybała IP
Jacek Dybała,,
- Institute of Automotive Engineering
, Stanisław Radkowski IP
Stanisław Radkowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesMachine Dynamics Problems , ISSN 0239-7730
Issue year1998
Vol19
Pages29-44
Abstract in PolishAtrakcyjność użycia sztucznych sieci neuronowych w diagnostyce technicznej polega na możliwości ich stosowania bez wiedzy o modelu matematycznym diagnozowanego obiektu. W artykule przedstawiono sposób zastosowania neuronowego klasyfikatora zbudowanego w oparciu o sieć neuronową o propagacji przeciwnej (counterpropagation) w diagnostyce wibroakustycznej. W pracy zaproponowano ponadto oryginalną metodę redukcji parametrów diagnostycznych, co pozwoliło na wyeliminowanie z analizy części parametrów diagnostycznych bez utraty dokładności klasyfikacji (diagnozy). Jako przykład przedstawiono klasyfikację parametrów diagnostycznych dla sygnału zmodulowanego fazowo.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0001-0333
Languageen angielski
Score (nominal)0
Citation count*3 (2016-01-19)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back