Signal disturbance separation with use of neural networks

Jacek Dybała

Abstract

The goal of the work is to evaluate the possibility of using blind separation to isolate useful vibroacoustic signal noise. Measurement of vibroacoustic signal is an important element of each system of vibroacoustic diagnosis. The noise registered along with information - providing (useful) signal burdens the subsequent stages of the diagnostic procedure, thus making correct diagnosis more difficult. This article is an attempt to prove that neural networks which realise blind separation can be an interesting tool for separating the noise or for locating and identifying sources of the signal. For the purpose of broader presentation of this approach the work contains an example of separation, which account for delays.
Author Jacek Dybała IP
Jacek Dybała,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesMachine Dynamics Problems , ISSN 0239-7730
Issue year1998
Vol19
Pages61-74
Abstract in PolishCelem pracy była ocena możliwości zastosowania ślepej separacji do rozdzielenia użytecznego sygnału wibroakustycznego i zakłóceń. Pomiar sygnału wibroakustycznego jest ważnym elementem każdego systemu diagnostyki wibroakustycznej. Zakłócenia zarejestrowane wraz z sygnałem informacyjnym (użytecznym) obciążają dalsze etapy procesu diagnostycznego utrudniając postawienie poprawnej diagnozy. Artykuł jest próbą wykazania, że sieci neuronowe realizujące ślepą separację mogą być ciekawym narzędziem do separacji zakłóceń lub lokalizacji i identyfikacji źródeł sygnału. Dla szerszej prezentacji omawianego podejścia w pracy umieszczono przykład separacji z uwzględnieniem opóźnień.
URL http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0001-0336
Languageen angielski
Score (nominal)0
Citation count*1 (2016-01-19)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back