Rola i znaczenie nowoczesnych instrumentów umożliwiających właściwe zarządzanie wiedzą w nadzorze budowlanym

Marek Kisilowski , Krzysztof Urbaniak

Abstract

The article proves the thesis, that ecomonic and social situation of both Poland and the world, living in an increased ris and uncertainty, lead to the necesity of adequate knowledge and information management. The latter can be achieved through development of modern instruments, like registers and electrinic supervision systems. This idea in analysed regarding the important economic segment of construction, as well as the registers and building supervision systems being implemented by one of the authors, including products market supervision system, the national register of contested building products, the register of construction accidents, the register of obligatory controls, and the register of aplications and decisions concerning building permissions. The authors offered also possible changes, concerning mainly inclusion to the system regional and local units of building and architecture administration
Author Marek Kisilowski (FASS / DPSSFT)
Marek Kisilowski,,
- Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology
, Krzysztof Urbaniak (FASS / DPSSFT)
Krzysztof Urbaniak,,
- Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology
Pages59-68
Publication size in sheets0.5
Book Jacek Grzywacz, (eds.): Banki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo w warunkach niepewności, 2013, Płock, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, ISBN 978-83-61601-85-2, 519 p.
Keywords in Polishnowoczesne instrumenty, zarządzanie wiedzą, nadzór budowlany
Keywords in Englishmodern instruments, knowledge management, building supervision
Abstract in PolishPrezentowany artykuł udowadnia tezę, że sytuacja ekonomiczna i społeczna świata i Polski, funkcjonowanie w warunkach niepewności i zwiększonego ryzyka, stwarzają konieczność właściwego zarządzania wiedzą i informacją poprzez tworzenie nowoczesnych instrumentów w postaci uporządkowanych rejestrów i zinformatyzowanych systemów nadzoru. Zostało to ukazane na przykładzie ważnego dla gospodarki segmentu jakim jest budownictwo oraz aktualnie wdrażanych przez współautora artykułu, uporządkowanych rejestrów i systemów zarządzania w nadzorze budowlanym, tzn. systemu nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych, krajowego wykazu zakwestionowanych wyrobów budowlanych, rejestru katastrof budowlanych, rejestru kontroli obowiązujących oraz rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę. Autorzy wskazali również postulowane przez nich kierunki zmian głównie w zakresie poszerzenia funkcjonowania systemu o powiatowe jednostki administracji architektoniczno-budowlanej
Languagepl polski
File
artykul_1.pdf 7.56 MB
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?