Normy i standardy instalacji elektroenergetycznych, okablowania strukturalnego i cieplnych stosowanych w energetyce cieplnej

Sławomir Bielecki , Tadeusz Palimąka , Tadeusz Skoczkowski , Jacek Szymczyk

Abstract

Stability and proper quality of heat energy parameters depend on the parameters of electrical and heating installations. These installations must comply with applicable technical standards and implementation should be based on established requirements. The article summarizes the applicable requirements and technical standards, taking into account the specificities of their implementation. It also presents the mechanism of structured cabling system evaluation which allows both to obtain information about system parameters and relate these parameters to the level of particular needs. Moreover, the article discusses regulations concerning the creation of a simple thermal model of buildings designed for various purposes. The article is intended to be a convenient tool for performing a comprehensive analysis of building installation quality (in terms of thermal energy and electricity).
Author Sławomir Bielecki (FPAE / IHE)
Sławomir Bielecki,,
- The Institute of Heat Engineering
, Tadeusz Palimąka (FPAE / IHE)
Tadeusz Palimąka,,
- The Institute of Heat Engineering
, Tadeusz Skoczkowski (FPAE / IHE)
Tadeusz Skoczkowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Jacek Szymczyk (FPAE / IHE)
Jacek Szymczyk,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesInstal, ISSN 1640-8160
Issue year2013
Vol346
No12
Pages47-52
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinstalacja okablowania strukturalnego, kategoria (klasa) okablowania, instalacja grzewcza, ciepła woda użytkowa, instalacja elektryczna, rewitalizacja, budynek
Keywords in Englishstructured cabling, wiring class, heating system, hot water, electric installation, revitalization, building
Abstract in PolishStabilność pracy i właściwa jakość parametrów energii cieplnej jest uzależniona od parametrów instalacji cieplnej i elektrycznej. Instalacje te winny spełniać obowiązujące normy techniczne, a realizacja powinna bazować na wypracowanych standardach. W referacie zestawiono obowiązujące normy i standardy techniczne z uwzględnieniem specyfiki w zakresie ich implementacji. Przedstawiono także mechanizm budowy oceny instalacji okablowania strukturalnego pozwalającego tak na uzyskanie informacji o parametrach instalacji, jak również odniesienie ich do poziomu sprecyzowanych potrzeb. Przedstawiono także omówienie regulacji dotyczących tworzenia prostego modelu cieplnego budynków o różnym przeznaczeniu. W zamyśle autorów praca ta ma być wygodnym w zastosowaniu narzędziem umożliwiającym szerokie (z punktu widzenia energetyki cieplnej i elektroenergetyki) spojrzenie na możliwości oceny jakości instalacji budynku.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?