Rozwiązania inteligentnego budynku w rewitalizacji budynków użyteczności publicznej. Krok ku poprawie efektywności energetycznej

Sławomir Bielecki , Janusz Lipka , Tadeusz Palimąka , Tadeusz Skoczkowski , Jacek Szymczyk

Abstract

Intelligent building solutions are one of the most advanced technologies, which provide both the possibilities and tools used for the improvement of energy efficiency of systems functioning within buildings. Improving energy efficiency is one of the greatest challenges in the twenty-first century. In accordance with the current EU requirements, the increase of energy efficiency should be applied to buildings in particular. The public sector is required to perform the exemplary role in this matter. The revitalization of the buildings, by applying intelligent solutions, should be performed based on the current engineering knowledge and standards. This paper presents the basic legislations and necessary standards for installations used in intelligent buildings. The description includes a set of Polish and EU basic legislations related to the idea of intelligent buildings and also a set of standards related to intelligent buildings control systems, the conditioning of smart grids, the structured cabling, the computer networks and also the other media.
Author Sławomir Bielecki (FPAE / IHE)
Sławomir Bielecki,,
- The Institute of Heat Engineering
, Janusz Lipka (FPAE / IHE)
Janusz Lipka,,
- The Institute of Heat Engineering
, Tadeusz Palimąka (FPAE / IHE)
Tadeusz Palimąka,,
- The Institute of Heat Engineering
, Tadeusz Skoczkowski (FPAE / IHE)
Tadeusz Skoczkowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Jacek Szymczyk (FPAE / IHE)
Jacek Szymczyk,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesElektro.Info, ISSN 1642-8722
Issue year2013
Vol6
No115
Pages66-71
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRozwiązania inteligentnego budynku w rewitalizacji budynków użyteczności publicznej. Krok ku poprawie efektywności energetycznej
Abstract in PolishRozwiązania inteligentnych budynków należą do bardziej zaawansowanych technologii, które dostarczają możliwości, a także narzędzi do poprawy efektywności energetycznej dla wielu systemów funkcjonujących w ramach obiektu budowlanego. Efektywność energetyczna jest jednym z największych wyzwań XXI wieku i zgodnie z obecnymi wymogami UE, jej podnoszenie w szczególności powinno dotyczyć budynków. Od sektora publicznego wymaga się przy tym pełnienia modelowej roli w tym zakresie. Rewitalizacja budynków w kierunku rozwiązań inteligentnych powinna być wykonywana na podstawie aktualnej wiedzy inżynierskiej i obowiązujących norm. W pracy przedstawiono podstawowe przepisy prawne oraz niezbędne normy związane z instalacjami w inteligentnym budynku. Zakres zestawienia obejmuje zbiór podstawowych przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do idei inteligentnego budynku oraz zbiór norm związanych z instalacjami elektrycznymi, okablowaniem strukturalnym, sieciami inteligentnymi, sieciami komputerowymi oraz innymi mediami.
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 09-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 09-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 5.0
Citation count*5 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?