Europejskie Warsztaty Czujników Światłowodowych 2013 – Czujniki wielkości fizycznych

Ryszard Romaniuk

Abstract

to intense research since a few decades. The research and technical communities active in this field meet periodically in local and global scales. Photonic sensors conferences are organized by IEEE Photonics Society, OSA – Optical Society of America, SPIE – The International Society for Optical Engineering, and also by national societies like Photon in France. In Poland, the photonics sensors community meets every year and a half during the conference cycle on “Optical Fibers and their Applications” – OFA. These conferences are organized in an interleaved way by two technological centers in Białystok and in Lublin. The nearest conference from this cycle will be held in Białystok and Lipowy Most in January/February 2014. The most important world meeting from the field of optical fiber and photonic sensors is a conference on “Optical Fiber Sensors” held every two years in different parts of the Globe. Proceedings of this meeting, from several decades, indicate and determine the most important development tendencies in the field, in the global scale. The paper wraps up some of these development tendencies of optical fiber and photonic sensors, in technological and application aspects, presented by representatives of key European laboratories, during the 5th European Workshop on Optical Fiber Sensors – 5th EWOFS. This workshop is closely associated with the OFS Conference. A unique occasion to more fully present such a research digest is fact that the 5th EWOFS meeting was organized in Poland. It was also a unique occasion to show to the world the local achievements in this field. This occasion was effectively used by a number of young researchers. This paper is a first part of the report from EWOFS conference concerning the photonic sensors of physical values. Other parts concern chemical and biological sensors, intelligent structures and distributed sensors.
Author Ryszard Romaniuk (FEIT / PE)
Ryszard Romaniuk,,
- The Institute of Electronic Systems
Journal seriesElektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089
Issue year2013
Vol(LIV)
No12
Pages76-80
Keywords in Polishtechnika światłowodowa, fotonika, czujniki światłowodowe, czujniki fotoniczne, fotoniczne elementy funkcjonalne
Keywords in Englishoptical fiber sensors, photonic sensing, photonic functional micro-components
Abstract in PolishCzujniki światłowodowe, a ogólniej ujmując czujniki fotoniczne, są przedmiotem intensywnych badań od kilku dziesięcioleci. Konferencje na temat czujników fotonicznych są organizowane przez IEEE Photonics Society, OSA – Optical Society of America, SPIE – The International Society for Optical Engineering, a także przez optyczne i fotoniczne organizacje narodowe, jak np. konferencja Photon we Francji. W kraju środowisko naukowo – techniczne czujników fotonicznych spotyka się co półtora roku podczas cyklicznych konferencji „Światłowody i ich Zastosowania”, organizowanych naprzemiennie przez ośrodki technologiczne w Białymstoku i Lublinie. Najbliższa konferencja z tego cyklu, piętnasta z kolei, odbędzie się w Białymstoku i Lipowym Moście (Puszcza Białowieska) na przełomie stycznia i lutego 2014. Najważniejszym światowym spotkaniem z obszaru czujników światłowodowych i fotonicznych jest konferencja „Optical Fiber Sensors” (OFS), organizowana co dwa lata w różnych częściach globu. Materiały tej konferencji wyznaczają już od wielu lat tendencje rozwojowe techniki czujników fotonicznych i światłowodowych w skali globalnej. Artykuł podsumowuje niektóre nurty badawcze nad czujnikami światłowodowymi i fotonicznymi, w aspekcie technologicznym i aplikacyjnym, oraz tendencji rozwojowych, przedstawione przez reprezentantów czołowych laboratoriów europejskich, w czasie trwania warsztatów – konferencji EWOFS – ściśle związanej z konferencją OFS. Unikalną okazją do takiego pełniejszego przeglądu był fakt, że piąte Europejskie warsztaty – konferencja EWOFS odbyły się u nas w kraju. Skorzystało z niej wielu młodych uczonych. Artykuł jest pierwszą częścią sprawozdania z konferencji EWOFS dotyczącą fotonicznych czujników wielkości fizycznych. Pozostałe części dotyczą czujników chemicznych, biologicznych, struktur inteligentnych i czujników rozłożonych.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 4.0
Citation count*4 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?