Assessment of the eggshell thickness of Gallus domesticus in micro CT – an indication for hatching optimization

Bartłomiej J. Bartyzel , Sławomir Paśko , E. Czerniawska-Piątkowska , M. Nowicki , M. Kulawik , Daria Murawska , J. Gruszczyńska , J. Bonecka , P. Koczoń , Krzysztof Szlufik

Abstract

Eggshell, besides its protective function ensures the proper exchange of gases for the development of an embryo and sufficient source of minerals. When it is too thin or too thick, it can cause premature death of the embryo. The thickness of the eggshell in the air cell area is particularly important during the process of hatching. Measurements have been done using micro-CT. Analysis of the shells are usually based on measurements of the thickness at several points. In the present study the algorithm has been worked out, whereby the thickness of the eggshell can be determined on the basis of micro-CT image, at each point of the cross section of the eggshell. Results presented in a form of curves in 3D facilitate the analysis, since the curve can be rotated, moved and magnified. The curve representing the thickness of the shell can not be approximated using a simple function, as it would be expected. Thickness distribution in each of shell part is irregular. The thickness is greater in the area of the air cell and decreases with distance from it, and the change is not linear. On the curve local minima and maxima created during formation of the eggshell are clearly visible.
Author Bartłomiej J. Bartyzel
Bartłomiej J. Bartyzel,,
-
, Sławomir Paśko (FM / IMPh)
Sławomir Paśko,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, E. Czerniawska-Piątkowska - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
E. Czerniawska-Piątkowska,,
-
, M. Nowicki
M. Nowicki,,
-
, M. Kulawik
M. Kulawik,,
-
, Daria Murawska
Daria Murawska,,
-
, J. Gruszczyńska
J. Gruszczyńska,,
-
, J. Bonecka
J. Bonecka,,
-
, P. Koczoń
P. Koczoń,,
-
, Krzysztof Szlufik
Krzysztof Szlufik,,
-
Journal seriesReproduction in Domestic Animals, ISSN 0936-6768, (A 25 pkt)
Issue year2015
No50
Pages45-45
Publication size in sheets2.25
ConferenceThe 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction and 26th Annual European EU-AI Vets Meeting, 16-09-2015 - 19-09-2015, Warna, Bułgaria
Keywords in Polishskorupa jaja, grubość, mikto-CT
Keywords in English eggshell, thickness, micro-CT
ASJC Classification1310 Endocrinology; 1103 Animal Science and Zoology; 1305 Biotechnology
Abstract in PolishGrubość skorupy jaja w pobliżu poduszki powietrznej jest kluczowym czynnikiem mającym wpływ na proces wykluwania się piskląt kury domowej. Kiedy skorupa jest zbyt cienka jajo jest kruche, podatne na zniszczenie, kiedy zaś jest zbyt gruba pisklę nie może jej przebić i się wykluć. Zdecydowaliśmy się przeprowadzić analizę grubości skorupy w tym obszarze wykorzystując do tego celu obraz z mikro CT. Pomiarem grubości skorupy jaja i analizą jej struktury zajmowało się wiele grup, niemniej jednak ich pomiary ograniczały się do kilku punktów. My opracowaliśmy algorytm, który na podstawie obrazu CT wyznacza grubość skorupy w każdym punkcie reprezentującym jej powierzchnię. Wyniki naszych analiz prezentujemy w postaci krzywej w 3D. Takie podejście ułatwia analizę, gdyż krzywa może być obracana, przesuwana i zbliżana. Zauważyliśmy, że krzywej przedstawiającej grubość skorupy nie można przybliżyć prostą funkcją, jak można by oczekiwać. Rozkład grubości w skorupie jest nieregularny. Grubość skorupy jest większa w pobliżu poduszki powietrznej i maleje wraz z oddalaniem się od niej jednak ta zmiana nie jest liniowa. Widoczne są na krzywej lokalne minima i maksima, które wynikają z procesu tworzenia się skorupy.
DOIDOI:10.1111/rda.12581ISSN0936–6768
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rda.12581/epdf
Languageen angielski
Score (nominal)30
ScoreMinisterial score = 25.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 30.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.934; WoS Impact Factor: 2015 = 1.21 (2) - 2015=1.478 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back