Wybrane problemy projektowania adaptacyjnej sygnalizacji świetlnej

Piotr Kawalec , Tomasz Krukowicz

Abstract

Problems occurring in practice of designing actuated traffic control are described in the paper. It is based of own experience of the authors. Short description of designing stages is given and of specific problems as well. At the beginning, the issues of selection of traffic stages and their sequence are discussed focusing on impact of this stage for further designing. The case of inappropriate selection of a set of stages and resulting control constraints are described. The complexity of designing process when more traffic stages considered is also discussed. Further, the problems of interstages defining are presented. The most common mistakes and risks resulting from improper interstages defining are described. The labour intensity required for interstages defining at multistage control systems is signalized. The next part of the paper focuses on problems of determination of control time conditions. Different types of time conditions, methods of their determination and impact on control flexibility are presented. As resumé, the trends of current research in the field of traffic control and methods used to solve the problems described are presented. This paper is based on practical cases of real crossroads traffic control designs.
Author Piotr Kawalec (FT / DTC)
Piotr Kawalec,,
- Department of Traffic Control
, Tomasz Krukowicz (FT / DTC)
Tomasz Krukowicz,,
- Department of Traffic Control
Journal seriesZeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska, ISSN 0209-3324
Issue year2013
No80
Pages53-63
Keywords in PolishSterowanie ruchem drogowym, sygnalizacja świetlna, sterowanie adaptacyjne
Keywords in EnglishRoad traffic control, traffic lights, vehicle actuated control
Abstract in PolishArtykuł opisuje problemy występujące w praktyce projektowania adaptacyjnej sygnalizacji świetlnej. Oparty jest na doświadczeniach autorów w tej dziedzinie. W artykule zawarto krótki opis etapów projektowania oraz problemów w nich występujących. Opisano zagadnienie wyboru faz ruchu oraz sekwencji faz i wpływu tego etapu na dalsze etapy projektowania. Przedstawiono przykład niewłaściwego wyboru zestawu faz i wynikających z niego ograniczeń w sterowaniu. Omówiono problematykę złożoności projektowania przy zastosowaniu większej liczby faz ruchu. W dalszej części artykułu scharakteryzowano problemy związane z wyznaczaniem przejść międzyfazowych. Opisano najczęściej spotykane błędy oraz potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego wyznaczenia przejść międzyfazowych. Przedstawiono problematykę pracochłonności wyznaczania przejść międzyfazowych przy sterowaniu wielofazowym. Kolejną część artykułu poświęcono zagadnieniom związanym z wyznaczaniem warunków czasowych sterowania. Przedstawiono rodzaje warunków czasowych oraz sposób ich wyznaczania i wpływ na elastyczność sterowania. W podsumowaniu opisano kierunki prowadzonych aktualnie badań w zakresie projektowania sygnalizacji świetlnej oraz stosowane metody rozwiązywania problemów opisanych w artykule. Artykuł opiera się na przykładach praktycznych, pochodzących z projektów sygnalizacji świetlnych dla rzeczywistych skrzyżowań.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?