Budowa modeli specjalizowanych sterowników ruchu drogowego w językach opisu sprzętu.

Krzysztof Firląg , Piotr Kawalec

Abstract

The paper presents the construction method of specialized models of road traffic controllers realized within VHDL language. The designer solves the problem of lack of graphic representation and the necessity of a very good command of VHDL language by using utility software CAD allowing for designing traffic control devices that would be pleasant and intuitive in use for the traffic control engineer. The construction method of a controller has been proposed in the article on the basis of formal specification models having intuitive graphic representations. The first stage consists in changing the algorithms of road traffic control into a network of generalized stochastic automata (GSA) activities. The method of conversion has been presented for all types of control algorithm frames. Afterwards, the way of conversion of GSA network into the transition graph of finite state machine (FSM) was presented, where in order to increase the clarity of control graph, it was proposed to introduce hierarchical states for interstage transitions as well as traffic phases. With the use of hierarchical graph of control, universal structure of logic road traffic controller has been proposed. This controller has been specified within Active-HDL program which generated a model of logic controller in VHDL language.
Author Krzysztof Firląg (FT / DTC)
Krzysztof Firląg,,
- Department of Traffic Control
, Piotr Kawalec (FT / DTC)
Piotr Kawalec,,
- Department of Traffic Control
Journal seriesZeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska, ISSN 0209-3324
Issue year2013
No80
Pages17-27
Keywords in PolishAlgorytmy sterowania ruchem drogowym, specjalizowane sterowniki ruchu drogowego, układy programowalne
Keywords in EnglishTraffic Control Algorithms, Specialized Traffic Controllers, Programmable Devices
Abstract in PolishW artykule przedstawiono metodę budowy modeli specjalizowanych sterowników ruchu drogowego realizowanych w języku VHDL. Rozwiązaniem problemu braku reprezentacji graficznej i konieczności bardzo dobrej znajomości języka VHDL przez projektanta jest wykorzystanie oprogramowania narzędziowe CAD pozwalającego na projektowanie urządzeń srd w sposób przyjazny i intuicyjny dla inżyniera sterowania ruchem. W artykule zaproponowano metodę budowę sterownika w oparciu o modele specyfikacji formalnej posiadające intuicyjne graficzne reprezentację. Pierwszym etapem jest zamiana algorytmów sterowania ruchem drogowym w sieć działań GSA. Przedstawiono metodę konwersji dla wszystkich rodzajów klatek algorytmu sterowania. Następnie przedstawiono sposób konwersji siedzi GSA w graf przejść automatu skończonego FSM, gdzie w celu zwiększenia czytelności grafu sterowania zaproponowano wprowadzenie stanów hierarchicznych, dla obsługi przejść międzyfazowych i faz ruchu. Wykorzystując hierarchiczny graf sterowania zaproponowano uniwersalną strukturę logicznego sterownika ruchu drogowego. Sterownik ten wyspecyfikowano w programie Active-HDL, który wygenerował model sterownika logicznego w języku VHDL.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2015-10-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?