Testowanie specjalizowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym w strukturach FPGA

Krzysztof Firląg

Abstract

Road traffic control devices, due to their complexity and a significant role, as well as a high level of required reliability, must be tested at every stage of their creation. Application of FPGA circuits in road traffic control devices allows for increasing efficiency and reliability of these circuits, however, the use of modern tools and testing methods of these devices is required. A complex process of creation of road traffic control devices within FPGA structures has been presented. The problem of appearing and detecting operating errors has been presented and analyzed for particular stages of the process. Errors resulting from wrong specification and realization of the circuit, as well as errors resulting from realization damage have been considered. The designed method for testing models of specialized road traffic control devices has been presented, which allows for detection of specification errors of devices designed within VHDL and realized in FPGA circuits.
Author Krzysztof Firląg (FT / DTC)
Krzysztof Firląg,,
- Department of Traffic Control
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2013
No95
Pages115-124
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishurządzenia sterowania ruchem, układy programowalne, testowanie
Keywords in Englishroad traffic devices, programmable logic devices, testing
Abstract in PolishUrządzenia sterowania ruchem drogowym, ze względu na ich złożoność oraz ważną rolę jaką pełnią, a także wymaganą dużą niezawodność, muszą być testowane na każdym etapie ich tworzenia. Zastosowanie układów FPGA w urządzeniach srd, pozwala na zwiększenie wydajności i niezawodności tych układów, jednak wymaga wykorzystania nowoczesnych narzędzi i metod testowania tych urządzeń. Przedstawiono złożony proces powstawania urządzeń sterowania ruchem drogowym w strukturach FPGA. Dla poszczególnych etapów tego procesu został przedstawiony i przeanalizowany problem występowania i wykrywania błędów działania. Rozpatrzono błędy wynikające z błędnej specyfikacji, błędnej realizacji układu oraz błędy powstałe w wyniku uszkodzenia realizacji. Przedstawiono opracowaną metodę testowania modeli specjalizowanych urządzeń sterowania ruchem, pozwalającą wykryć błędy specyfikacji urządzeń zaprojektowanych w języku VHDL i zrealizowanych w układach FPGA.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2015-05-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?