Badanie właściwości betonów cementowych wykonanych z udziałem odpadów przemysłowych

Wojciech Kubissa , Iwona Wilińska , Maciej Pałuba

Abstract

In the paper some properties of concretes with high (50 wt.% of binder) and typical (25%) amount of fly ash, with properties of reference samples made of commercially available fly ash cement (CE M II) and Portland cement (CE MI) were compared. Fly ash from fluidised combustion and fly ash from conventional, pulverized combustion of hard coal and also mixture of both of them were used.
Author Wojciech Kubissa (FCEMP / ICEn)
Wojciech Kubissa,,
- Insitute of Civil Engineering
, Iwona Wilińska (FCEMP / IC)
Iwona Wilińska,,
- The Institute of Chemistry
, Maciej Pałuba
Maciej Pałuba,,
-
Journal seriesPrzegląd Budowlany, ISSN 0033-2038
Issue year2013
Vol84
No1
Pages35-39
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishW artykule porównano wybrane właściwości betonów wykonanych z dużym (50% wag. spoiwa) i typowym (25%) udziałem popiołu lotnego z właściwościami betonów porównawczych wykonanych z dostępnego w handlu cementu zawierającego dodatek popiołu (CE M II) oraz cementu portlandzkiego (CE M I). W badaniach użyto popiołu konwencjonalnego, fluidalnego i mieszanki tych popiołów.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 08-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 08-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 8.0
Citation count*8 (2020-09-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?