Zastosowanie nadtlenku wodoru w oczyszczaniu wody odpadowej z procesu termicznej konwersji biomasy

Łukasz Gościniak

Abstract

Thermal biomass conversion processes, including its gasification are potentially environmentally friendly technologies for the production of feedstocks and energy from renewable sources. They have some drawbacks however, among which the production of highly polluted waste waters can be singled out. In this work preliminary studies were undertaken aimed at the evaluation of the possibility to use advanced oxidation processes involving hydrogen peroxide, Fenton's reagent and UV radiation in order to oxidize the pollutants contained in the waste water. It was found that these methods allow significant reduction of the level of pollution of the waste water and that it is purposeful to conduct further studies on their optimization.
Author Łukasz Gościniak (FCEMP / IC)
Łukasz Gościniak,,
- The Institute of Chemistry
Pages161-171
Publication size in sheets0.5
Book Szychowski Dariusz (eds.): Młodzi dla techniki: wybrane problemy naukowo-badawcze chemii i technologii chemicznej, 2013, Sierpc, P.P.-H. "DRUKARNIA" Sp. z o.o., ISBN 978-83-62081-15-8, 281 p.
Keywords in Polishnadtlenek wodoru, oczyszczanie wody
Keywords in Englishhydrogen peroxide, wather treatment
Abstract in PolishProcesy termicznej konwersji biomasy, w tym jej zgazowanie są potencjalnie przyjaznymi środowisku technologiami otrzymywania surowców i energii ze źródeł odnawialnych. Posiadają one jednak wady, wśród których wyróżnić można powstawanie silnie zanieczyszczonych ścieków wodnych. W niniejszej pracy podjęto wstępne badania mające na celu ocenę możliwości zastosowania zaawansowanych procesów utleniania wykorzystujących nadtlenku wodoru, odczynnik Fentona oraz promieniowania UV do utleniania zawartych w ścieku zanieczyszczeń. Stwierdzono, że metody te umożliwiają znaczną redukcję stopnia zanieczyszczenia ścieku i celowym jest prowadzenie dalszych badań nad ich optymalizacją.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?