Synteza wodorku glinu i zastosowanie jako dodatku do paliw rakietowych

Antoni Pietrzykowski , Jakub Jurkowski , Bogdan Zygmunt , Marek Lipiński

Abstract

AlH3 was synthesized in reaction of LiAlH4 with AlCl3 and then mixed with NH4ClO4 and hydroxy-terminated polybutadiene. The composite propellant was tested for ballistic properties. The combustion rate was 11.53 mm/s.
Author Antoni Pietrzykowski (FC / DCOC)
Antoni Pietrzykowski,,
- Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry
, Jakub Jurkowski (FC / DCOC)
Jakub Jurkowski,,
- Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry
, Bogdan Zygmunt
Bogdan Zygmunt,,
-
, Marek Lipiński
Marek Lipiński,,
-
Other language title versionsSynthesis of aluminum hydride and its use as additive to composite propellants
Journal seriesPrzemysl Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2013
Vol92
No3
Pages365-368
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishOpisano mokrą metodę otrzymywania wodorku glinu i sposób stabilizacji produktu. Wykonano próbki heterogenicznego paliwa rakietowego z dodatkiem 10% wodorku glinu i zmierzono wybrane właściwości balistyczne ładunków. Technika rakietowa jest wykorzystywana w wielu systemach uzbrojenia nowoczesnych sił zbrojnych. Energia do nadania prędkości pociskowi rakietowemu jest zmagazynowana w odpowiednio uformowanym ładunku wykonanym z paliwa rakietowego. Od początku dynamicznego rozwoju techniki rakietowej (lata czterdzieste XX w.) badania koncentrowały się na poszukiwaniach najbardziej energetycznych paliw rakietowych. Podstawowym parametrem fizycznym określającym energetyczność paliwa rakietowego badanego w konkretnym silniku rakietowym jest impuls właściwy (specific impulse) wyrażony w sekundach. Stosowane w początkowym okresie rozwoju techniki rakietowej do napędu rakiet paliwa homogeniczne (double-base propellants) osiągają impuls właściwy do 220 s. Wdrożone w latach pięćdziesiątych XX w. heterogeniczne paliwa rakietowe (composite propellants) charakteryzują się impulsem właściwym wynoszącym prawie 250 s. Paliwa te są fizycznymi mieszaninami nieorganicznego utleniacza (najczęściej chloran(VII) amonu, AP, powyżej 60%), syntetycznego ciekłego polimeru (10-20%) HTPB (hydroxy-terminated polybutadiene) oraz substancji sieciujących, modyfikatorów i katalizatorów1). W celu podniesienia energetyczności paliwa dodawany jest sproszkowany glin w ilości ok. 10%, co podnosi wartość impulsu właściwego paliw do 260 s.W ostatnich latach pojawiły się doniesienia o wykorzystaniu nanoproszków metali lekkich oraz ich wodorków jako efektywnych dodatków energetycznych do paliw heterogenicznych3). Jako szczególnie efektywny dodatek energet[...]
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-75231-synthesis-of-aluminum-hydride-and-its-use-as-additive-to-composite-propellants.-synteza-wodorku-glinu-i-zastosowanie-jako-dodatku-do-paliw-rakietowych-przemysl-chemiczny-2013-3.html
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Impact Factor: 2013 = 0.367 (2) - 2013=0.356 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?