Kryteria optymalizacji harmonogramów budowlanych

Roman Marcinkowski

Abstract

The topic of schedule optimization criteria has yet been poorly discussed in literature. Most analysts give weight to project time or project cost minimization. In practice – there are other planning goals desirable. The present paper concerns the optimization criteria with regard to both: the organizational structure of scheduled works and the party for which the works are scheduled. Planner’s objectives should be flexible and consider material issues (time, cost, lag) and planning horizon (an assessment of schedule’s quality differs if the planning horizon is short or long).
Author Roman Marcinkowski (FCEMP / ICEn)
Roman Marcinkowski,,
- Insitute of Civil Engineering
Journal seriesInżynieria Morska i Geotechnika, ISSN 0867-4299
Issue year2013
No5
Pages373-376
Keywords in Polishoptymalizacja harmonogramów, harmonizacja prac
Abstract in PolishKryteria optymalizacji harmonogramów budowlanych to zagadnienie słabo opisane w literaturze. Najczęściej analitycy planowania podkreślają potrzebę minimalizowania czasu i kosztów realizacji przedsięwzięcia. Praktyka domaga się jednak jeszcze innych celów planowania. Artykuł dotyczy spojrzenia na problem kryteriów w zależności od struktury organizacyjnej planowanej działalności i podmiotu któremu ma służyć planowanie. Podkreślono w nim potrzebę elastyczności dążeń planisty – tak w sensie rzeczowym (czas, koszt, zwłoka) jak i horyzontalnym (inne wartościowanie jakości harmonogramu w bliższym i dalszym horyzoncie czasu).
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 3.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?