Planowanie organizacji robót budowlanych na podstawie analizy nakładów pracy zasobów czynnych

Roman Marcinkowski

Abstract

Man or machine hours needed by various resources to complete construction works are the basis for work estimation and scheduling. In particular, they enable the planner to estimate labor costs or time needed to complete the task, review the resource of workload and availability of resources assigned to particular task, check the possibility of sharing resources across various tasks and determine other rates and factors useful in works scheduling. The project schedule can be analyzed both without or with and in consideration of risk of the end date of the project being pushed out or going over budget on the project. Issues presented above are the subject of this paper. The methods of solving described problems consider the optimization of a loss that derives from partial utilization of assigned the resources.
Author Roman Marcinkowski (FCEMP / ICEn)
Roman Marcinkowski,,
- Insitute of Civil Engineering
Journal seriesBudownictwo i Architektura, ISSN 1899-0665
Issue year2013
No12, Nr 1
Pages39-46
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishplanowanie w budownictwie, nakłady pracy, pracochłonność robót, czas wykonania zadań budowlanych
Keywords in Englishbuilding process planning, total labor demand, labor productivity, time of building task performance
Abstract in PolishStreszczenie: Nakłady pracy na wykonanie procesów budowlanych są uniwersalną charakterystyką do planowania robót. Poprzez ich analizę określa się koszty pracy, zużycie czasu pracy zasobów, możliwości współpracy zasobów (współużytkowania zasobów w realizacji kilku zadań), niezbędny czas na wykonanie zadań, i inne istotne parametry analizy planistycznej. Możemy też prowadzić symulację realizacji przedsięwzięcia, bez lub z analizą ryzyka dotrzymania określonych terminów i kosztów. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszej pracy. Proponowane techniki rozwiązywania problemów zostały podporządkowane dążeniu minimalizowania strat z tytułu niepełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego zasobów czynnych.
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 3.0, 03-09-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 03-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2017-05-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?