Ocena właściwości termicznych i reologicznych wosków polietylenowych powstających w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji zawiesinowej etylenu

Gniewosz Marszałek , Janusz Zieliński , Wiesława Ciesińska

Abstract

Three co. polyethylene waxes were studied for av. mol. mass, density, softening, dropping and solidification points, penetration and flow rate indexes to evaluate their practical applicabillity. The multimodal wax showed the highest density, mol. mass and thermal stabillity as well as the lowestpenetration and vol. flow rate index.
Author Gniewosz Marszałek
Gniewosz Marszałek ,,
-
, Janusz Zieliński (FCEMP / IC)
Janusz Zieliński,,
- The Institute of Chemistry
, Wiesława Ciesińska (FCEMP / IC)
Wiesława Ciesińska,,
- The Institute of Chemistry
Journal seriesPrzemysl Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2013
Vol92
No6
Pages915-918
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwosk polietylenowy, właściwości reologiczne, właściwości termiczne
Keywords in Englishpolyethylene wax, rheological properties, thermal properties
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki dotyczące doboru i oceny przydatności metod oznaczania właściwości termoreologicznych wosków polietylenowych powstających jako produkt uboczny podczas produkcji polietylenu dużej gęstości (PE-HD). Oceny właściwości termoreologicznych dokonano na podstawie oznaczeń temperatur mięknienia, kroplenia i krzepnięcia, penetracji oraz masowego wskaźnika szybkości płynięcia. Określono optymalne warunki prowadzenia pomiarów. Wykazano korelację pomiędzy właściwościami wosków a typem produkowanego polietylenu.
URL http://sigma-not.pl/publikacja-77321-ocena-w%C5%82A%C5%9BCIWO%C5%9BCI-TERMICZNYCH-i-reologicznych-wosk%C3%B3w-polietylenowych-powstajacych-w-procesie-niskoci%C5%9Bnieniowej-polimeryzacji-zawiesinowej-etylenu-przemysl-chemiczny-2013-6.html
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.157; WoS Impact Factor: 2013 = 0.367 (2) - 2013=0.356 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?