Konfiguracje sorpcyjno-wyparnych systemów klimatyzacji dla różnych warunków klimatycznych

Adam Szelągowski , Andrzej Grzebielec , Artur Rusowicz

Abstract

One of the innovations m technology of air treatment for air conditioning is Desiccant Evaporative Cooling system DEC. The article describes the operation principle of desiccant evaporative cooling system also presents the various configurations in which the air conditioning central unite can be built depending on the climate conditions in which the system is to be used. For each configuration the air treatment in each component of air handling unit is shown in the Mollier diagram.
Author Adam Szelągowski ITC
Adam Szelągowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Andrzej Grzebielec ITC
Andrzej Grzebielec,,
- The Institute of Heat Engineering
, Artur Rusowicz ITC
Artur Rusowicz,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsConfigurations of Desiccant Evaporative Cooling systems for different climatic conditions
Journal seriesChłodnictwo, ISSN 0009-4919, e-ISSN 2449-9390
Issue year2016
VolLI
No7-8
Pages13-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishchłodnictwo, klimatyzacja, chłodzenie sorpcyjno-wyparne, centrala klimatyzacyjna
Keywords in Englishrefrigeration, air-conditioning, desiccant evaporative cooling, air handling units
Abstract in PolishJednym z nowych rozwiązań w technice obróbki powietrza dla potrzeb klimatyzacji jest sorpcyjno-wyparny system chłodzenia DEC. W artykule opisana została zasada działania sorpcyjno-wyparnego systemu klimatyzacji oraz zaprezentowano różne konfiguracje, w jakich można wykonać centralę klimatyzacyjną opartą na zasadzie chłodzenia sorpcyjno-wyparnego, w zależności od warunków klimatycznych w jakich system ma być stosowany. Dla każdej konfiguracji przedstawiono na wykresie Molliera, jak zmieniają się parametry powietrza wentylacyjnego w poszczególnych elementach centrali.
DOIDOI:10.15199/8.2016.7-8.1
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-100476-konfiguracje-sorpcyjno-wyparnych-system%C3%B3w-klimatyzacji-dla-r%C3%B3%C5%BCnych-warunk%C3%B3w-klimatycznych-chlodnictwo-2016-7-8.html
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2018-07-18)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back