Badania doświadczalne i numeryczne temperatury zapłonu wybranych mieszanin cieczy palnych

Andrzej Teodorczyk , Rafał Porowski , Wojciech Rudy

Abstract

This paper presents results on the experimental and numerical study on flash point for selected liquid fuel blends. The experimental part was done with the use of testing apparatus from Walter Herzog GmbH, type HFP-339 for Pensky- Martens methodology. The numerical study was conducted by our home-made software using MS Excell and Visual Basic scripts for ideal and non-ideal mixtures. As a conclusion the analysis of both experimental and numerical results was reported.
Author Andrzej Teodorczyk (FPAE / IHE)
Andrzej Teodorczyk,,
- The Institute of Heat Engineering
, Rafał Porowski (FPAE / IHE)
Rafał Porowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Wojciech Rudy (FPAE / IHE)
Wojciech Rudy,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesBezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, ISSN 1895-8443
Issue year2013
Vol31
No3
Pages103-110
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtemperatura zapłonu, ciecze palne, spalanie cieczy, wybuchowość
Keywords in Englishflash point, flammable liquids, combustion of liquids, explosibility
Abstract in PolishArtykuł zawiera rezultaty badań doświadczalnych oraz obliczenia numeryczne wyznaczenia wartości temperatury zapłonu ( flash point ) dla wybranych mieszanin cieczy palnych. Badania doświadczalne przeprowadzono w standardowym urządzeniu badawczym firmy Walter Herzog GmbH, typ HFP-339, działający w oparciu o metodę Pensky-Martens [5]. Badania numeryczne zrealizowano w opracowanym przez autorów kodzie numerycznym przy wykorzystaniu MS Excell i Visual Basic, z wykorzystaniem modeli dla mieszanin idealnych i nieidealnych. Wykonano również analizę porównawczą uzyskanych wyników
DOIDOI:10.12845/bitp.31.3.2013.10
URL http://czytelnia.cnbop.pl/czytelnia/34/387
Languagepl polski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?