Reprezentatywność kształtu obiektu odwzorowanego za pomocą "chmury punktów" - analiza na podstawie danych z technologii wideotachimetrycznej

Ewa Świerczyńska

Abstract

The considerations about the fidelity of mapping the shape of objects using by laser scanning technology were described in the article. The research was carried out based on data obtained by video-tacheometric technology. This technology combines laser scanning, tacheometric measurement and digital photography in one instrument. The laser scanning results were analyzed for representativeness and adequacy in relations to geometric features of real objects, on selected examples. The analysis based on data obtained in two ways was carried out. The first way consisted of automatic object discretization and mass data acquisition. The second way consisted of direct object discretization and a single measurement of characteristic points. Reasearch have shown that video-tacheometric data represent the shape of the measured surface with the same accuracy as classical methods accuracy. Combining of the three types of data integrated before postprocessing work provides the ability of reliable mapping assessment of geometric features and shapes of objects on „point cloud”. In addition, video-tachymetric technology allows automatic assessment of the detail and density of data obtained by laser scanning.
Author Ewa Świerczyńska (FGC / DEIS)
Ewa Świerczyńska,,
- Engineering Geodesy and Control Surveying Systems
Journal seriesPrzegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127
Issue year2020
Vol1
No4
Pages23-27
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtachimetria, wideotachimetria, bezreflektorowy pomiar odległości, skanowanie laserowe, „chmura punktów”
Keywords in Englishsurveying, video-tacheometer, reflectorless distance measurement, laser scanning, „point cloud”
Abstract in PolishW artykule zawarto rozważania na temat wierności odwzorowywania kształtu obiektów za pomocą technologii skanowania laserowego. Badania wykonano na podstawie danych pozyskanych technologią wideotachimetryczną, która łączy w jednym instrumencie skanowanie laserowe, pomiar tachimetryczny oraz fotografię cyfrową. Na wybranych przykładach przeanalizowano wyniki skanowania pod kątem reprezentatywności i adekwatności względem cech geometrycznych obiektów rzeczywistych. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pozyskanych metodami polegającymi z jednej strony na automatycznej dyskretyzacji obiektu i masowym pozyskiwaniu danych, a z drugiej strony na bezpośredniej dyskretyzacji obiektu oraz pojedynczym pomiarze wyłącznie charakterystycznych jego punktów. Badania wykazały, że dane wideotachimetrycze odwzorowują kształt badanych powierzchni z dokładnością porównywalną do dokładności metod klasycznych. Dzięki rozwiązaniu, które polega na połączeniu trzech rodzajów danych zintegrowanych ze sobą już na etapie prac terenowych, możliwa jest wiarygodna ocena stopnia odwzorowania cech geometrycznych i kształtów obiektów na „chmurze punktów”. Ponadto technologia wideotachimetryczna umożliwia przeprowadzenie w sposób automatyczny oceny szczegółowości i gęstości danych pozyskanych za pomocą skanowania laserowego.
DOIDOI:10.15199/50.2020.4.3
Internal identifier14/2020
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 22-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?