Zastosowanie technologii IT w badaniach i pracach rozwojowych Instytutu Kolejnictwa

Michał Rudowski

Abstract

Modern railway solutions increasingly take advantage of information technology (IT). Research and development activities carried out by the Railway Research Institute use these technologies and are based on IT products. Th is article features an overview of selected solutions, techniques and research methods used in the research and development work carried out at the Railway Research Institute. Th e author presented his opinion on the scope of solutions applied at the Railway Research Institute, identifi ed areas of good or suffi cient support of research and development tasks, and areas where the current range of IT application is not suffi cient due to changes in the Railway Research Institute’s interest arising from changes in the railway transport market in Poland and technological changes in the infrastructure and rolling stock.
Author Michał Rudowski (FEIT / IN)
Michał Rudowski,,
- The Institute of Computer Science
Journal seriesProblemy Kolejnictwa, ISSN 0552-2145
Issue year2016
Vol60
No173
Pages47-54
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtechnologie IT, badania, prace rozwojowe, Instytut Kolejnictwa
Keywords in EnglishIT, research, development, Railway Research Institute
Abstract in PolishWspółczesne rozwiązania w kolejnictwie, podobnie jak w innych dziedzinach, korzystają z rozwiązań technik informacyjnych (IT). Również w Instytucie Kolejnictwa prace rozwojowe i badania techniczne w coraz większym stopniu wymagają stosowania tych technologii i wykorzystują produkty z zakresu technik informacyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd wybranych rozwiązań, technik i metod badawczych wykorzystywanych w badaniach i pracach rozwojowych Instytutu Kolejnictwa. Autor przedstawił opinię o zakresie rozwiązań informatycznych stosowanych w Instytucie, wskazał obszary dobrego lub wystarczającego wsparcia zadań badawczych i rozwojowych oraz dziedziny, w których w związku ze zmianami obszaru zainteresowań Instytutu wynikających ze zmian na rynku transportu kolejowego w Polsce, zmian technologicznych w zakresie infrastruktury oraz taboru, obecny zakres zastosowań IT nie jest wystarczający.
Languagepl polski
File
173_5.pdf 174.32 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 26-05-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 26-05-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?