Metody produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych – przegląd

Przemysław Jarosiński

Abstract

Care for the natural environment and the awareness of the finiteness of fossil fuel resources have led to studies on alternative fuels for car engines for several decades. In Europe, this especially applies for diesel engines. The most popular alternative fuel for these engines are fatty acid methyl esters, called biodiesel. The paper describes selected biodiesel production technologies, focusing mainly on two-phase transesterification with basic, acidic and enzymatic catalysts. Also mentioned was an innovative process, i.e. transesterification in the microreactor. In addition, the production of FAME in a single-phase system, achieved through the use of a co-solvent or supercritical conditions, was characterized.
Author Przemysław Jarosiński (FCEMP / IC)
Przemysław Jarosiński,,
- The Institute of Chemistry
Pages84-91
Publication size in sheets0.5
Book Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek (eds.): Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Energia, 2016, Poznań, Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65677-05-1, 100 p.
Keywords in Polishtransestryfikacja, tłuszcze, metanol, biodiesel
Abstract in PolishTroska o środowisko naturalne oraz świadomość skończoności zasobów paliw kopalnych sprawiły, że od kilkudziesięciu lat prowadzone są badania nad alternatywnymi paliwami do silników samochodowych. W Europie szczególnie dotyczy to paliw do silników z zapłonem samoczynnym. Najpopularniejsze alternatywne paliwo do tych silników stanowią estry metylowe kwasów tłuszczowych, nazywane biodieslem. W pracy opisano wybrane technologie produkcji biodiesla, najwięcej uwagi poświęcając transestryfikacji dwufazowej z katalizatorami zasadowymi, kwasowymi i enzymatycznymi. Wspomniano również o innowacyjnym procesie, czyli transestryfikacji w mikroreaktorze. Ponadto scharakteryzowano produkcję FAME w układzie jednofazowym, osiąganym dzięki zastosowaniu współrozpuszczalnika lub warunków nadkrytycznych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 27-12-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?