Analiza techniczno-ekonomiczna budowy szczytowych źródeł energii elektrycznej zasilanych paliwem gazowym

Grzegorz Niewiński , Adam Rajewski , Kamil Kubiński

Abstract

The goal of the presented study was analysing electricity demand and methods of covering that demand in the National Power System with special focus on peaking sources. Shortages of power in the National Power System may be covered by import, reduction of consumer loads and by dedicated peaking sources. The authors have attempted to determine sales prices of electricity produced by peak power plant with a power of approx. 200 MW, at which the projest is fisible.. Two plant technologies were compared: aeroderivative gas turbines and reciprocating engines. For each of those cases a techno-economic analysis was performed along with a simplified analysis of sensitivity to selected parameters. Abilities to provide ancillary services such as emergency operation and operational capacity reserve were also taken into account. Calculations reveal that the specific costs of generating electricity at investigated plants greatly exceed electricity prices achieved in the market. However extra payments which would be required by peaking sources are at the same time much lower than the cost of load reduction (negawatts) or costs suffered by the industry due to restrictions in power supply.
Author Grzegorz Niewiński ITC
Grzegorz Niewiński,,
- The Institute of Heat Engineering
, Adam Rajewski ITC
Adam Rajewski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Kamil Kubiński WMEiL
Kamil Kubiński,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Other language title versionsTechnical and economic analysis of construction of gas fired peak load power plant
Pages149-170
Publication size in sheets0.85
Book Bartela Łukasz, Kalina Jacek, Kotowicz Janusz, Skorek Janusz (eds.): Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej. Tom 2, 2016, Wydawnictwo Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, ISBN 978-83-61506-31-7, 464 p.
Keywords in PolishElektrownia szczytowa, turbiny gazowe, silniki tłokowe
Keywords in EnglishPeaking power plant, gas turbines, reciprocating engines
Abstract in PolishCelem pracy było przeanalizowanie zapotrzebowania na energie elektryczna oraz sposoby jego zaspokojenia w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym ze szczególnym uwzględnieniem źródeł szczytowych. Niedobory mocy można pokryć zarówno przez jej import, redukcję zapotrzebowania u odbiorców końcowych, jak również przez dedykowane jednostki szczytowe. W artykule podjęto próbę wyznaczenia ceny energii elektrycznej, produkowanej przez elektrownie szczytową o mocy ok. 200MW, przy której inwestycja była by opłacalna. Do porównania wybrano dwie technologie bazujące na gazowych turbinach lotniczopochodnych oraz silnikach tłokowych. W każdym z przypadków przeprowadzona analizę techniczno-ekonomiczną zaproponowanego rozwiązania wraz z uproszczoną analizą wrażliwości wybranych parametrów. Dodatkowo uwzględniono możliwości pełnienia usług systemowych takich jak Praca Interwencyjna oraz Operacyjna Rezerwa Mocy. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że jednostkowe koszty produkcji energii elektrycznej w rozpatrywanych elektrowniach znacznie przekraczają osiągalne na rynku ceny energii elektrycznej. Jednakże, dopłaty jakie należałoby ponieść na rzecz źródeł szczytowych są znacznie niższe niż koszt redukcji zużycia energii (negawaty), czy też koszty ponoszące przez przemysł na skutek ograniczenia dostaw energii.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*0 (2018-06-17)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back