Wykorzystanie metody zol-żel w modyfikacji materiałów ceramicznych nanocząstkami srebra

Anita Rozmysłowska , Agnieszka Jastrzębska , Ciołek Lidia , Andrzej Olszyna

Abstract

W niniejszej pracy zaprezentowano stan badań na podstawie przeglądu literatury dotyczącej właściwości nanocząstek srebra (nano-Ag). Szczegółowo opisano właściwości korzystne z punktu widzenia zakładanych zastosowań, a także niekorzystne, powodujące wzrost zagrożenia związanego z cytotoksycznością i ekotoksycznością nano-Ag. Zaprezentowano przegląd literatury dotyczącej modyfikacji nano-Ag tlenkami metali oraz w kompleksowy sposób opisano różne metody wytwarzania nanomateriałów z tej grupy oraz układy wieloskładnikowe bioszkieł. Potwierdzono, że metoda zol-żel jest nie tylko mało skomplikowana z technologicznego punktu widzenia, ale także bardzo elastyczna, poprzez możliwość zastosowania różnych rodzajów prekursorów ceramiki i szerokiego wachlarza warunków prowadzonych procesów. Dane wskazują, że modyfikacje nanocząstek Ag tlenkiem glinu z wykorzystaniem metody zol-żel prowadzą do otrzymania ciekawych właściwości biologicznych, często znacząco różnych w porównaniu do wolnych nanocząstek Ag. Wciąż jednak trudnością pozostaje kontrola morfologii produktu końcowego i powtarzalność procesów zol-żel, ze względu na występujące zjawisko dyfuzji i transportu masy, które powoduje często rozrost wielkości wytwarzanych cząstek, a także powstawanie aglomeratów.
Author Anita Rozmysłowska (FMSE / DSMP)
Anita Rozmysłowska,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
, Agnieszka Jastrzębska (FMSE / DSMP)
Agnieszka Jastrzębska,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
, Ciołek Lidia
Ciołek Lidia,,
-
, Andrzej Olszyna (FMSE / DSMP)
Andrzej Olszyna,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
Journal seriesSzkło i Ceramika, ISSN 0039-8144, (B 7 pkt)
Issue year2018
No1
Pages9-12
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnanosrebro, właściwości biologiczne, nanokompozyty, ceramika, bioszkła
Keywords in Englishnanosilver, biological properties, nanocomposites, ceramics, bioglass
URL file:///C:/Users/Aga/Downloads/Szklo_1_2018_Rozmyslowska.pdf
Languagepl polski
File
Wykorzystanie metody zol-żel w modyfikacji materiałów ceramicznych nanocząstkami srebra.pdf 1.09 MB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back