Projekcje aktywności źródeł emisji : jak zacząć?

Damian Zasina , B. Dębski , Jarosław Zawadzki , M. Zimakowska-Laskowska

Abstract

Preliminary forecasting metodol. of prodn. of H2SO4and solvent-based paints in 2015–2030 by extrapolation, partial least squared regression and singular spectrum anal. was presented. A slight decrease in the prodn. of H2SO4and a mild increase in the prodn. of paints in Poland were predicted. The forecast were made in order to est. atm. pollutant emissions in the context of the Convention on long-range transboundary air pollution.
Author Damian Zasina (FEE / DISEQR)
Damian Zasina,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research
, B. Dębski
B. Dębski,,
-
, Jarosław Zawadzki (FEE / DISEQR)
Jarosław Zawadzki,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research
, M. Zimakowska-Laskowska - [Panstwowy Instytut Badawczy]
M. Zimakowska-Laskowska,,
-
-
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2016
Vol95
No3
Pages599-603
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishźródła emisji; transgraniczne zanieczyszczenie powietrza; Konwencja LRTAP; metoda SSA
Keywords in Englishemission sources, transboundary air pollution, singular spectrum analysis
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzedstawiono propozycję metodyki wyznaczania projekcji aktywności źródeł emisji na potrzeby Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Konwencja LRTAP). Wykorzystano regresję metodą częściowych najmniejszych kwadratów oraz metodę SSA (singular spectrum analysis) w odniesieniu do produkcji kwasu siarkowego oraz używania farb na bazie rozpuszczalników.
DOIDOI:10.15199/62.2016.3.48
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-97275-emission-sources-activity-data-projections.-how-to-start?-projekcje-aktywno%B6ci-%BCr%F3de%B3-emisji.-jak-zacza%E6?-przemysl-chemiczny-2016-3.html
Languagepl polski
File
ZASINA 315 Emission.pdf 917.96 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 25-10-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 25-10-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2016 = 0.385 (2) - 2016=0.329 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?