Identification of the areas of the production knowledge in standardized work documentation

Waldemar Izdebski , Urszula Kąkol , Justyna Smagowicz

Abstract

n/a
Author Waldemar Izdebski (FoM / PMD)
Waldemar Izdebski,,
- Production Management Department
, Urszula Kąkol (FoM / PMD)
Urszula Kąkol,,
- Production Management Department
, Justyna Smagowicz (FoM / PMD)
Justyna Smagowicz,,
- The Department of Production Management
Pages37-43
Publication size in sheets0.5
Book Wankiewicz J. (eds.): Materiały międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Socjalno-ekonomiczieskoje rozwitie organizacji i regionow Biełorusi: efektiwnost i inowacji, 2013, Witebsk, Witebski Narodowy Uniwersytet Techniczny, ISBN 978-985-481-321-9, 221 p.
Languageen angielski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?