factor analysis of measurement data using the example of physicochemical well data for shale formations

Piotr Łętkowski , Andrzej Gołąbek , Paweł Budka , Tadeusz Szpunar , Robert Marek Nowak , Jarosław Arabas

Abstract

The paper presents the use of statistical factor analysis for the reduction of the number of physicochemical measurement variables, based on the example of well data from shale formations. The main objective of the conducted analyses was the reduction of the number of measurement variables in a manner which would enable the preservation of the possible high amount of information about the variability of the original data. The presented procedure consists of two main stages: 10 the elimination of correlated variables, 2)the actual factor analysis. The method turned about to be effective and it can constitute a basis for further analises, e.g. an agglomeration analysis
Author Piotr Łętkowski
Piotr Łętkowski,,
-
, Andrzej Gołąbek
Andrzej Gołąbek,,
-
, Paweł Budka
Paweł Budka,,
-
, Tadeusz Szpunar
Tadeusz Szpunar,,
-
, Robert Marek Nowak (FEIT / IN)
Robert Marek Nowak,,
- The Institute of Computer Science
, Jarosław Arabas (FEIT / IN)
Jarosław Arabas,,
- The Institute of Computer Science
Journal seriesNafta -Gaz, ISSN 0867-8871
Issue year2016
No12
Pages1069-1075
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishformacje łupkowe, pomiary fizykochemiczne, analiza czynnikowa
Keywords in Englishshale formations, physicochemical measurements, factor analysis
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zastosowanie statystycznej analizy czynnikowej do redukcji liczby fizykochemicznych zmiennych pomiarowych na przykładzie danych z odwiertów w formacjach łupkowych. Celem przeprowadzonych analiz była redukcja liczby zmiennych pomiarowych w sposób umożliwiający zachowanie możliwie dużej ilości informacji na temat zmienności pierwotnych danych. Przedstawiona procedura składa się z dwóch podstawowych etapów: 1. eliminacja zmiennych skorelowanych, 2. właściwa analiza czynnikowa. Metoda okazała się być efektywna i może stanowić podstawę dla dalszych analiz, np. analiza czynnikowa.
DOIDOI:10.18668/NG.2016.12.09
Languageen angielski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?