Wdrażanie usługi ITS monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów w obszarze miejskim

Mirosław Siergiejczyk , Karolina Krzykowska , Kinga Tatar

Abstract

The article presents the functional, physical, and com-munication aspects of the service implementation in intelli-gent transport systems. The characteristic levels of selected services and technologies enables the provision and distri-bution of data flow. The article is aimed to appear possible use of Intelligent Transport Systems to improve traffic flow and increase efficiency of road transport. As part of the planned concept of ITS service Authors present a logical architecture of the system and a clarification of its func-tions, which are going to be implemented. The overall con-cept of the system has been further elaborated by developing a data flow between the subsystems. The paper was prepared on the basis of the existing norms and regulations and available literature. The publication has been prepared within the framework of the project Road Innovations De-velopment funded by the National Centre of Research and Science and the General Directorate of National Roads and Motorways (Contract No. DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016).
Author Mirosław Siergiejczyk (FT / DTT)
Mirosław Siergiejczyk,,
- Department of Transport Telecommunication
, Karolina Krzykowska (FT / DTT)
Karolina Krzykowska,,
- Department of Transport Telecommunication
, Kinga Tatar
Kinga Tatar,,
-
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
Issue year2016
No17
Pages1845-1849
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishITS, monitoring, bezpieczeństwo
Keywords in EnglishITS, monitoring, safety
Abstract in PolishW artykule przedstawiono funkcjonalne, fizyczne oraz komunikacyjne aspekty wdrażania usług inteligentnych systemów transportowych. Przedstawiono charakterystykę poziomów wybranej usługi, technologie umożliwiające ich świadczenie oraz rozkład przepływu danych. Wyróżniono sposoby realizacji usługi oraz opis jej funkcjonowania. Artykuł ma na celu przed-stawienie możliwości wykorzystania Inteligentnych Systemów Transportowych do poprawy płynności ruchu i wzrostu efek-tywności transportu drogowego. W ramach projektowanej koncepcji ITS przedstawiono architekturę logiczną systemu oraz sprecyzowano pełnione funkcje, które mają być realizowane. Ogólna koncepcja systemu została uszczegółowiona poprzez opracowanie przepływu danych pomiędzy poszczególnymi podsystemami. Referat przygotowano w oparciu o istniejące nor-my oraz regulacje prawne oraz dostępną literaturę przedmiotu. Publikacja została przygotowana w ramach realizacji pro-jektu Rozwój Innowacji Drogowych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (Umowa nr DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016).
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 3.0
Citation count*3 (2020-07-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?