Wpływ zawartości rutenu na stabilność termiczną nośnika w układach Ru/węgiel stosowanych do katalitycznej metanizacji tlenku węgla(II)

Aleksandra Dębska , Aleksandra Tarka , Elżbieta Truszkiewicz

Abstract

A  series of active C-supported Ru catalysts for methanation of CO was prepd. and studied by CO chemisorptions, X-ray diffraction and catalytical activity in conversion of CO to MeH. The addn. of Ru resulted in an acceleration of methanation of CO. At above 500°C, a methanation of the catalyst C support was also obsd.
Author Aleksandra Dębska KTCh
Aleksandra Dębska,,
- Chair of Chemical Technology
, Aleksandra Tarka KTCh
Aleksandra Tarka,,
- Chair of Chemical Technology
, Elżbieta Truszkiewicz KTCh
Elżbieta Truszkiewicz,,
- Chair of Chemical Technology
Other language title versionsThe effect of ruthenium content on thermal stability of the carbon support in Ru/carbon systems for catalytic methanation of carbon(II) oxide
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2016
Vol95
No6
Pages1157-1160
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmetanizacja CO, katalizator rutenowy, nośnik węglowy
Abstract in PolishSpreparowano katalizatory o zawartości rutenu 1-40% mas. osadzonego na węglu aktywnym. W celu scharakteryzowania dyspersji rutenu w przygotowanych katalizatorach przeprowadzono badania chemisorpcyjne i rentgenowskie. Określono wpływ zawartości Ru w układzie na stabilność termiczną nośnika (TG-MS) oraz aktywność katalityczną w reakcji metanizacji tlenku węgla(II). Metanizacja COx pozwala na oczyszczenie strumienia gazów z tlenków węgla, które często są trucizną dla katalizatorów metalicznych wykorzystywanych m.in. w produkcji amoniaku1). W ostatnich latach z dużą intensywnością testowane jest wykorzystanie metanizacji do oczyszczania wodoru przeznaczonego do niskotemperaturowych ogniw paliwowych2) oraz wytwarzania gazu SNG ze zgazowania biomasy3). Katalizator reakcji metanizacji COx powinien wykazywać dużą aktywność i selektywność oraz być układem stabilnym, gwarantującym długi okres eksploatacji4, 5). Za te cechy odpowiada zarówno dobór właściwej fazy aktywnej1, 3, 5), jak i rodzaj nośnika1, 5). Rolą nośnika jest m.in. zapewnienie wytrzymałości mechanicznej i termicznej. Uważa się, że w reakcji metanizacji ruten wykazuje lepsze właściwości katalityczne od powszechnie stosowanego niklu1, 6). Ruten jest stabilny w szerokim zakresie temperatur, a nikiel w niskich temperaturach tworzy karbonylki, w wyniku czego ulega dezaktywacji1, 7). W literaturze można znaleźć wiele doniesień dotyczących katalizatorów rutenowych na różnych nośnikach2, 5, 8-10), także na materiałach węglowych1, 10-13). Wiele zespołów bada zastosowanie węgli aktywnych w roli nośników ze względu na ich cenne właściwości, m.in. stabilność w temp. p [...]
DOIDOI:10.15199/62.2016.6.14
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-98957-the-effect-of-ruthenium-content-on-thermal-stability-of-the-carbon-support-in-ru-carbon-systems-for-catalytic-methanation-of-carbon(ii)-oxide-wp%C5%82yw-zawarto%C5%9Bci-rutenu-na-stabilno%C5%9B%C4%87-termiczna-no%C5%9Bnika-w-uk%C5%82adach-ru-w%C4%99giel-stosowanych-do-katalitycznej-metanizacji-tlenku-w%C4%99gla(ii)-przemysl-chemiczny-2016-6.html
Languagepl polski
File
Przem. Chem. 95 (2016) 1157.pdf 444.73 KB
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) [Punktacja MNiSW (2013-2016)] = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Impact Factor [Impact Factor WoS]: 2016 = 0.385 (2) - 2016=0.329 (5)
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back