Projektowanie i badania mieszanek mineralno-asfaltowych o strukturze otwartej

Karol Kowalski , Jan Król , Piotr Radziszewski , K. Otkałło

Abstract

Traffic noise is one of the factors negatively influencing quality of the environment. In Poland, pavement related noise is limited mainly by erection of the costly noise barriers. Good alternative solution is construction of the surface layers of asphalt pavement with certain asphalt mixtures. Such a mixtures exhibits special texture and structure, possible to obtain with using porous asphalt (PA) or specific types of stone mastic asphalt (SMA). In this paper there are presented main conclusions obtained during design and testing of the asphalt mixtures with a porous structure. Such a mixtures were tested within conduction of the research project "CiDro - Innovative road technology's with lowered noise emission". Authors summarized main research assumptions, material selection criteria as well as research methodology. For selected mixtures design results were presented.
Author Karol Kowalski (FCE / IRB)
Karol Kowalski,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Jan Król (FCE / IRB)
Jan Król,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Piotr Radziszewski (FCE / IRB)
Piotr Radziszewski,,
- The Institute of Roads and Bridges
, K. Otkałło
K. Otkałło,,
-
Journal seriesDrogownictwo, ISSN 0012-6357
Issue year2013
Vol68
No5
Pages156-158
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishciche nawierzchnie, hałas drogowy, mieszanki mineralno-asfaltowe, nawierzchnie drenażowe, nawierzchnie porowate
Keywords in Englishasphalt mixtures, drainage pavement,porous pavement, quite pavement, traffic noise
Abstract in PolishHałas komunikacyjny jest jednym z czynników negatywnie oddziaływujących na środowisko. Hałas drogowy jest w Polsce ograniczany głównie za pomocą budowy kosztownych ekranów akustycznych. Alternatywą do takiego rozwiązania jest wykonywanie warstw ścieralnych nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o odpowiednio ukształtowanej teksturze i strukturze, np. stosując asfalt porowaty (PA) lub specjalne rodzaje mieszanek mastyksowo grysowych, np. SMA, BBTM itp. W artykule przedstawiono podstawowe spostrzeżenia sformułowane podczas projektowania i badania mieszanek mineralno-asfaltowych o strukturze porowatej na potrzeby realizacji projektu badawczo-naukowego "CiDRO - Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu". Zaprezentowano założenia projektowe, kryterium doboru materiałów oraz metodykę badawczą. Przedstawiono wyniki projektowania wybranych mieszanek mineralno-asfaltowych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 17-09-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 17-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 4.0
Citation count*4 (2020-09-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?