Wentylacja bytowa garaży zamkniętych

Anna Charkowska

Abstract

The article presents informations on pollutant emissions in car parks. National legal requirements for car parks ventilation are provided. Problems related to determining permissible concentrations of air pollution in garages were discussed. The method of choosing the indicator gas for calculating the required outside air flow in mechanical ventilation systems is presented. The German methodology for designing general ventilation in closed car parks was quoted (VDI 2053-1: 2014 [18]).
Author Anna Charkowska (FEE / DHV)
Anna Charkowska,,
- Department of Heating and Ventilation
Other language title versionsGeneral ventilation of closed car parks
Journal seriesRynek Instalacyjny, ISSN 1230-9540
Issue year2020
Vol28
No4
Pages62-68
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwentylacja garaży, projektowanie wentylacji w garażach, tlenek węgla
Keywords in Englishgarage ventilation, garage ventilation design, carbon monoxide
Abstract in PolishW artykule przedstawiono informacje dotyczące emisji zanieczyszczeń w garażach. Zamieszczono krajowe wymagania prawne dotyczące wentylacji bytowej garaży. Omówiono problemy dotyczące określania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza w garażach. Przedstawiono sposób wyboru gazu wskaźnikowego do obliczenia wymaganego strumienia powietrza zewnętrznego w systemach wentylacji mechanicznej. Przytoczono niemiecką metodykę projektowania wentylacji bytowej (ogólnej) w garażach zamkniętych (VDI 2053-1:2014 [18]).
URL http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4999,wentylacja-bytowa-garazy-zamknietych
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?