Harmony Search for Self-configuration of Fault–Tolerant and Intelligent Grids

Jerzy Balicki , Waldemar Korłub , Jacek Paluszak , Maciej Tyszka

Abstract

In this paper, harmony search algorithms have been proposed to self-configuration of intelligent grids for big data processing. Self-configuration of computer grids lies in the fact that new computer nodes are automatically configured by software agents and then integrated into the grid. A base node works due to several configuration parameters that define some aspects of data communications and energy power consumption. We propose some optimization agents that are based on harmony search to find a suboptimal configuration of fault tolerant grids processing big data. Criteria such as probability that all tasks meet their deadlines and also a reliability of grid are considered. Finally, some experimental results have been considered.
Author Jerzy Balicki (FMIS / DSMKP)
Jerzy Balicki,,
- Department of Structural Methods for Knowledge Processing
, Waldemar Korłub - [Gdańsk University of Technology (PG)]
Waldemar Korłub,,
-
- Politechnika Gdańska
, Jacek Paluszak - [Gdańsk University of Technology]
Jacek Paluszak,,
-
-
, Maciej Tyszka - [Gdańsk University of Technology (PG)]
Maciej Tyszka,,
-
- Politechnika Gdańska
Pages566-576
Publication size in sheets0.5
Book Saeed Khalid, Homenda Władysław (eds.): COMPUTER INFORMATION SYSTEMS AND INDUSTRIAL MANAGEMENT, CISIM 2016, Lecture Notes In Computer Science, vol. 9842, 2016, SPRINGER INT PUBLISHING AG, ISBN 978-3-319-45377-4, [978-3-319-45378-1]
Keywords in EnglishHarmony search, intelligent grid, self-configuration
Abstract in PolishW pracy zaproponowano wybrane algorytmy przeszukiwania harmonicznego do autonomicznej konfiguracji inteligentnych gridów przetwarzających big data. Autonomiczna konfiguracja gridów komputerowych polega na autonomicznej konfiguracji nowych węzłów systemu za pomocą agentów, a następnie na integracji ich w ramach całego gridu. Bazowy węzeł pracuje zgodnie z parametrami konfiguracyjnymi odnoszącymi się do transmisji danych oraz zużycia energii. Proponujemy grupę agentów do optymalizacji, które to agenty działają w oparciu o harmony search w celu wyznaczenia gridów tolerujących uszkodzenia. Rozważa się podejście dwukryterialne, w którym pierwszym kryterium jest prawdopodobieństwo realizacji zadań w terminach, a drugim – dostępność grida. Na zakończenie omówiono uzyskane wyniki za pomocą symulacji.
DOIDOI:10.1007/978-3-319-45378-1_50
URL http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-45378-1_50
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourceconferenceIndex
ScoreMinisterial score = 15.0, 16-01-2020, BookChapterSeriesAndMatConfByConferenceseries
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 16-01-2020, BookChapterSeriesAndMatConfByConferenceseries
Publication indicators Scopus Citations = 1; WoS Citations = 1
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?