Bezpieczeństwo finansów jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie obrotu nieruchomościami jako lokacie kapitału

Wojciech Gonet

Abstract

Artykuł dotyczy możliwości zajmowania się przez j.s.t. obrotem nieruchomościami jako lokatą kapitału będącą alternatywą dla zawierania umów lokat terminowych. W wyniku przeprowadzonej analizy przepisów prawa, orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wykazano, że j.s.t. mogą, tak jak przedsiębiorcy i osoby fizyczne, zajmować się obrotem nieruchomościami w Polsce i zagranicą, tj. nabywać je w celu późniejszej sprzedaży po wyższej cenie. W tekście wykazano, że tego typu działalność jest dla j.s.t. bardziej ryzykowna niż zawieranie umów lokat terminowych w bankach, gdyż szybkie odzyskanie środków finansowych przez sprzedaż nieruchomości jest trudniejsze niż w przypadku zerwania umowy lokaty terminowej, m.in. ze względu na przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami nakazujące przeprowadzenie przetargu, ewentualnych negocjacji oraz brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości. W tekście wykazano, że obrót nieruchomościami przez j.s.t. jest obarczony ryzykiem personalnym osób sprawujących funkcje w organach wykonawczych. Od ich wiedzy i rozwagi zależy, czy j.s.t. zyska na obrocie nieruchomościami czy też poniesie z tego tytułu straty.
Author Wojciech Gonet (FASS / DLA)
Wojciech Gonet,,
- Department of Law and Administration
Journal seriesRoczniki Ekonomii i Zarządzania, ISSN 2081-1837
Issue year2016
Vol8
No2
Pages7-23
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishnieruchomość; samorząd terytorialny; obrót, finanse samorządowe; bezpieczeństwo
DOIDOI:10.18290/reiz.2016.8(44).2-1
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 11-01-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 11-01-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?