Koncepcja budowy modelu prognostycznego dla cen energii elektrycznej na rynku polskim

Krzysztof Badyda , Anna Sobotka , Piotr Sobotka

Abstract

Successful prediction of the future is crucial for achieving a company's competitive advantage. In this context, it is necessary to forecast certain behaviors and variables of the market, such as electricity prices. Forecasts of electricity prices are one of the key tools used by energy companies as well as other industry units. They constitute a valuable input of technical and economic models for making business decisions. They help determine the directions of activities, the entrepreneur's strategy, providing an approximate picture of the future. The article presents the concept of building a forecasting model for electricity prices in the long run for the Polish market case, tailored to the needs of an energy company. The presented algorithm includes the construction of an output model using statistical / econometric techniques based on the analysis of electricity price determinants. Next steps focus on such issues as: taking into account the impact of risk, implementing prices of future contracts (forwards) and determining the directions of changes on the energy market as well as their impact on the change in electricity prices.
Author Krzysztof Badyda (FPAE / IHE)
Krzysztof Badyda,,
- The Institute of Heat Engineering
, Anna Sobotka (FPAE / IHE)
Anna Sobotka,,
- The Institute of Heat Engineering
, Piotr Sobotka (FP / OPD)
Piotr Sobotka,,
- Optics and Photonics Division
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960
Issue year2019
Vol140
No1
Pages25-32
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprognozowanie cen energii elektrycznej, prognozowanie długoterminowe
Keywords in Englishelectricity price forecasting, long run forecasting, electricity price modelling
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Abstract in PolishSkuteczne przewidywanie przyszłości ma decydujące znaczenie dla osiągania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. W tym kontekście konieczne jest prognozowanie pewnych zachowań i zmiennych danego rynku, takich jak ceny energii elektrycznej. Prognozy cen energii elektrycznej są jednym z kluczowych narzędzi, z jakich korzystają spółki energetyczne, jak również inne jednostki przemysłu. Stanowią cenny wsad modeli techniczno-ekonomicznych służących do podejmowania decyzji biznesowych. Pomagają wyznaczyć kierunki działań, strategię przedsiębiorcy, dając przybliżony obraz przyszłości. W artykule przedstawiono koncepcję budowy modelu prognozy cen energii elektrycznej w długim terminie dla przypadku rynku polskiego, dopasowaną do potrzeb firmy energetycznej. Zaprezentowany algorytm obejmuje budowę modelu wyjściowego z wykorzystaniem technik statystycznych/ ekonometrycznych w oparciu o analizę determinant cen energii elektrycznej. Kolejne kroki koncentrują się na takich kwestiach jak: uwzględnienie wpływu ryzyka, implementacja cen przyszłych kontraktów terminowych oraz określenie kierunków zmian na rynku energii i ich wpływu na zmianę cen energii elektrycznej.
URL http://www.rynek-energii.pl/pl/node/3842
Languagepl polski
File
04 - Sobotka Badyda - ZET'19 (1) (2).pdf 732.81 KB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.233; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?