Budowa elektrycznej kolei dojazdowej determinantą rozwoju strefy podmiejskiej Warszawy

Anna Majewska

Abstract

Procesy urbanizacyjne na terenach wiejskich, wynikające z rozwoju Warszawy i jej ekspansji w kierunku suburbiów, nasiliły się od drugiej połowy XIX wieku. Najkorzystniejszą i uporządkowaną pod względem przestrzennym formą urbanizacji były zespoły zabudowy, powstające w wyniku parcelacji majątków ziemskich jako „letniska”, „miasta - ogrody” lub osiedla satelitarne. W rozwoju urbanistycznym strefy podmiejskiej znaczącą rolę odegrała budowa Warszawskiego Węzła Kolejowego, a wśród linii kolejowych - najnowocześniejsza na owe czasy - Elektryczna Kolej Dojazdowa. Wzdłuż jej trasy budowano osiedla planowane jak: Podkowa Leśna, Komorów, Michałowice, ale także powstawały wokół przystanków kolejowych osiedla „samorzutne” - często wchłaniając w swoją strukturę dawne wsie rolnicze. Osiedla te rozwijały się spontanicznie w wyniku bezplanowych parcelacji prywatnych, jednak do czasu upowszechniania samochodu zachowały układ koncentryczny -tak, aby jak najwięcej działek znajdowało się w strefie pieszego dojścia od przystanku kolejowego. Współcześnie parcelowane są coraz dalej położone tereny rolne – trudne do obsłużenia infrastrukturą techniczną i skazane na transport indywidualny. Tendencje te przyczyniają się do rozpraszania zabudowy w strefie podmiejskiej i zagrażają zasadom zrównoważonego rozwoju.
Author Anna Majewska (FGC / CSMES)
Anna Majewska,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Journal seriesKwartalnik Architektury i Urbanistyki, ISSN 0023-5865
Issue year2013
No2
Pages96-120
Keywords in Polishrozwój przestrzenny, strefa podmiejska, linia kolejowa, osiedle mieszkaniowe
URL http://www.kaiu.pan.pl/72-streszczenia/kaiustreszcz22013/373-kaiu-2-2013-a-majewska-streszczenie
Internal identifier121/2013/statutowe
Languagepl polski
File
2013_Majewska_A_Budowa_elektrycznej_kolei_dojazdowej_cz1_121.pdf 5.66 MB
2013_Majewska_A_Budowa_elektrycznej_kolei_dojazdowej_cz2_121.pdf 5.93 MB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 3.0, 10-07-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 10-07-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-09-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?