Możliwości zagospodarowania gruntów marginalnych i nieużytków gruntowych w scalaniu gruntów

Natalia Sajnóg , Justyna Wójcik

Abstract

The purpose of the paper is to present terminology and definitions of degraded and uncultivated lands as well as pointing of the possibilities of their alternative development. It’s worth stressing that the suggested land development changes should result from the predestination of a given area to fulfill certain goals as well as be in accordance with rules of law. In the research part of the paper on the basis of two consolidated objects the analyzed areas have been identified and it has been determined how the assumptions about the project refer to the selected areas in the light of the proposed changes of their former use.
Author Natalia Sajnóg (FGC / DCLM)
Natalia Sajnóg,,
- Department of Cadastre and Land Management
, Justyna Wójcik (FGC / DCLM)
Justyna Wójcik,,
- Department of Cadastre and Land Management
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587
Issue year2013
No2
Pages155-166
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishgrunty marginalne, nieużytek gruntowy, zalesianie, użytek ekologiczny, rośliny energetyczne, prace scaleniowe
Keywords in Englishdegraded lands, uncultivated lands, development, afforestation, ecological use, energetic plants, land consolidation works
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie terminologii oraz definicji gruntów marginalnych i nieużytków gruntowych, jak również wskazanie możliwości ich alternatywnego zagospodarowania. Należy podkreślić, że sugerowane zmiany sposobu użytkowania powinny wynikać z predestynacji danego obszaru do pełnienia określonych funkcji oraz być zgodne z zasadami zawartymi w przepisach prawa. W części badawczej na przykładzie dwóch obiektów scaleniowych zidentyfikowano analizowane obszary i sprawdzono jak założenia do projektu scalenia odnoszą się do wyselekcjonowanych terenów w aspekcie proponowanych zmian ich dotychczasowego sposobu użytkowania. Słowa kluczowe: grunty marginalne, nieużytek gruntowy, zagospodarowanie, zalesianie, użytek ekologiczny, rośliny energetyczne, prace scaleniowe
Internal identifier59/2013/statutowe
Languagepl polski
File
2013_Sajnog_N_Wojcik_J_Mozliwosci_Zagospodarowania_gruntow_59.pdf 752.32 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 21-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 21-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 15.0
Citation count*15 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?