Analiza porównanwcza z zastosowaniem MES wybranych kształtów protektora pneumatycznego mechanizmu jezdnego ze względu na propagację nacisków w glebie

Włodzimierz Malesa

Abstract

This article presents the application of CAD systems with the use od the finite element methods (FEM), in comparative analysis of selected shapes of pneumatic mechanism chassis protectors in view of stress propagation in soil. A distribution model of surface pressures was developed as well as calculation of stress in the soil. The obtained theorecitalfindings resulted in a comparative analysis of the value of designated stress with those obtained through empirical studies in the laboratory. Optymization of selected geometrical features of chevron protector was carried out in view of minimization of stress propagation in soil
Author Włodzimierz Malesa (FCEMP / IMEn)
Włodzimierz Malesa,,
- Institute of Mechanical Engineering
Journal seriesMOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, ISSN 1730-8658
Issue year2013
Vol15
No1
Pages97-103
Keywords in Polishoddziaływanie opony na glebę, komputerowo wspomagane projektowanie, metoda elementów skończonych, propagacja naprężeń w glebie, optymalizacja
Keywords in Englishtire-soil interaction, computer aided design, finite element method, contact stress, stresses in soil, optimization
Abstract in PolishW opracowaniu przedstawiono zastosowanie systemów CAD i metody elementów skończonych (MES), w analizie porównawczej propagacji nacisków w glebie pneumatycznych mechanizmów jezdnych o różnym kształcie protektora. Wykonano model rozkładu nacisków powierzchniowych oraz obliczenia naprężeń powstałych w glebie. W następstwie uzyskanych wyników obliczeń teoretycznych została przeprowadzona analiza porównawcza wartości wyznaczonych nacisków z uzyskanymi wynikami w trakcie badań laboratoryjnych. Przeprowadzono optymalizację doboru wartości wybranej cechy geometrycznej protektora daszkowego ze względu na minimalizację nacisków w glebie na wybranych głębokościach pomiarowych
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?