Generalizacja NMT w opracowaniu metodologii reprezentacji rzeźby terenu

Krzysztof Bakuła , Robert Olszewski , Łukasz Bujak , Miłosz Gnat , Ewa Kietlińska , Michał Stankiewicz

Abstract

Artykuł prezentuje metodę generalizacji numerycznego modelu terenu dla potrzeb prezentacji rzeźby terenu na mapach topograficznych „nowej generacji”. Poprawna generalizacja numerycznego modelu terenu ma szczególnie istotne znaczenie dla zasilania systemów informacji geograficznej (GIS). Dla prowadzenia wiarygodnych analiz przestrzennych szczególnie istotne jest bowiem zachowanie rzeczywistego położenia punktów charakterystycznych kluczowych form terenu. Zdecydowano, że proces generalizacji numerycznych modeli terenu polegać będzie na generowaniu modelu o strukturze hybrydowej z najdokładniejszych danych wysokościowych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym, które do tego celu musiały zostać odpowiednio przygotowane. Danymi wykorzystywanymi w całym procesie były numeryczne modele terenu pozyskane technologią lotniczego skaningu laserowego w ramach systemu ISOK, a także dane fotogrametryczne z projektu LPIS. W ramach badań stworzono aplikację wykorzystującą w procesie generalizacji: ekstrakcję punktów charakterystycznych wybranymi metodami oraz punktów uzupełniających rozmieszczonych w regularnej siatce, a także ekstrakcję linii strukturalnych do utworzenia wtórnego NMT. Utworzony dla danego poziomu generalizacji model posłużył następnie do generowania warstwic w odpowiedniej skali, prezentujących rzeźbę terenu na mapach topograficznych.
Author Krzysztof Bakuła (FGC / DPTSIS)
Krzysztof Bakuła,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, Robert Olszewski (FGC / DC)
Robert Olszewski,,
- Department of Cartography
, Łukasz Bujak (FGC / DC)
Łukasz Bujak,,
- Department of Cartography
, Miłosz Gnat (FGC / DC)
Miłosz Gnat,,
- Department of Cartography
, Ewa Kietlińska (FGC / DC)
Ewa Kietlińska,,
- Department of Cartography
, Michał Stankiewicz (FGC / DC)
Michał Stankiewicz,,
- Department of Cartography
Journal seriesArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, ISSN 2083-2214
Issue year2013
Vol25
Pages19-32
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishnumeryczny model terenu, generalizacja, mapa topograficzna
Keywords in Englishdigital terrain model, generalization, topographic map
URL ptfit.sgp.geodezja.org.pl/wydawnictwa/kazimierz-2013/2_Bakul_Olszewski_Bujak_Gnat_Kietlinska_Stankiewicz_19_32.pdf
Internal identifier71/2013/statutowe
ProjectX. Project leader: Olszewski Robert, , Phone: +48 22 234-5590, start date 13-05-2011, end date 12-05-2013, N526 0437 40, Completed
WGiK Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Languagepl polski
File
2013_Bakula_Olszewski_Bujak_Gnat_Kietlinska_Stankiewicz_Generalizacja 71.pdf 982.07 KB
Additional file
2013_Ośw_Bakuła_Olszewski_i_inni_Generalizacja_71stat.pdf 331.28 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 3.0
Citation count*3 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?