Automatyczna rekonstrukcja modeli 3D małych obiektów bliskiego zasięgu

Dorota Zawieska

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników automatycznego modelowania wybranych obiektów bliskiego zasięgu (głowa manekina, kamień) z wykorzystaniem obrazów cyfrowych z aparatu Hasselblad H4D50. Do obliczeń wykorzystano autorski program, realizujący kolejne etapy tworzenia modelu 3D. Proces modelowania został zaprezentowany jako kompletny proces rozpoczynający się od pozyskania obrazów, który jest ukończony wraz z utworzeniem fotorealistycznego modelu 3D, w tym samym środowisku programowym. Eksperymenty przeprowadzono na wybranych obiektach bliskiego zasięgu, z odpowiednio wykonaną geometrią zdjęć, tworzących pierścień (okrąg) wokół mierzonego obiektu. Do automatycznego dopasowania punktów, wykrytych algorytmem SUSAN, wykorzystano metodę Area Base Matching (CC/LSM), algorytm RANSAC wykorzystując rachunek tensorowy. Rekonstrukcja powierzchni generowania modelu jest jednym z bardzo ważnych etapów modelowania 3D. Rekonstrukcja precyzyjnych powierzchni na podstawie nieregularnej chmury punktów uzyskanych z automatycznego opracowania obrazów cyfrowych jest zagadnieniem otwartym. Tworzenie wielokątnych modeli, które mogą sprostać wysokim wymaganiom w zakresie modelowania i wizualizacji, potrzebne jest w wielu aplikacjach. Metoda wielokątów jest zwykle idealna drogą do dokładnego reprezentowania wyników pomiarów, a jednocześnie do uzyskania optymalnego opisu powierzchni. Przetestowano trzy algorytmy: metodę objętościową (VCG), metodę Poissona i metodę Ball Pivoting. Metody te są najczęściej stosowane do modelowania jednorodnej siatki punktów. Wyniki eksperymentów wykazały, że niewłaściwe zastosowanie tych metod powoduje różne artefakty i zniekształcenia powierzchni modelu. Po utworzeniu siatki trójkątów modelowanej powierzchni, wyniki zwizualizowano wykorzystując metodę cieniowania oraz teksturowanie chmury punktów. Dokładność uzyskanej rekonstrukcji powierzchni modelu uzyskano z poniżej 1 mm.
Author Dorota Zawieska (FGC / DPTSIS)
Dorota Zawieska,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
Journal seriesArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, ISSN 2083-2214
Issue year2013
Vol25
Pages295-302
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSUSAN, automatyczne dopasowanie, RANSAC, rekonstrukcja powierzchni, modelowanie 3D, wizualizacja
Keywords in Englishautomatic matching, 3D modelling, surface reconstruction, model visualization
Internal identifier72/2013/statutowe
Languagepl polski
File
2013_Zawieska_D_AUTOMATYCZNA_REKONSTRUKCJA_MODELI_3D.pdf 293.85 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 27-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 27-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-08-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?