Market potential for small reciprocating-engine based CHP systems in Polish towns

J. A. Błaszczyk , Adam Dominiak , Paweł Błaszczyk , Marcin Bugaj , Roman Domański , Adam Rajewski , Arkadiusz Węglarz

Abstract

European Union (EU) strategy focuses on limiting the industrial impact on the climate change and increasing EU's energy security. Despite the directive implementation has progressed more slowly than originally planned, member states have introduced support mechanisms to promote CHP technologies. One of the main concepts of CHP generation stays in compliance with EU strategies, which aim to reduce the carbon emission and increase the energy efficiency and sustainability of the European economy. The share of CHP power generation varies considerably across the EU member states, ranging from 49.2% in Denmark to 0% in Malta, the value for Poland is 17.6%. Technical potential for CHP development in Poland remains high. Despite relatively high market share of CHP systems (by EU standards), many new systems may still be constructed, as a lot of heat demand is still covered by heat-only generation systems. This analysis showed that the potential of heat demand in households in urban areas without the CHP is around 1 560 MW, including 570 MW in small scale systems (1-2 MWe). This evaluation is still conservative, as it assumes only potential for systems operating as base load sources all over the year. Moreover it doesn’t take into account existing CHP systems which potentially may be considered as new investment sites. Results indicate that Polish CHP generation market requires support actions which will lead to energy in fuel savings.
Author J. A. Błaszczyk - [Warsaw University of Technology (PW)]
J. A. Błaszczyk,,
-
- Politechnika Warszawska
, Adam Dominiak (FPAE / IHE)
Adam Dominiak,,
- The Institute of Heat Engineering
, Paweł Błaszczyk (FPAE / IHE)
Paweł Błaszczyk,,
- The Institute of Heat Engineering
, Marcin Bugaj (FPAE / IHE)
Marcin Bugaj,,
- The Institute of Heat Engineering
, Roman Domański (FPAE / IHE)
Roman Domański,,
- The Institute of Heat Engineering
, Adam Rajewski (FPAE / IHE)
Adam Rajewski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Arkadiusz Węglarz (FCE / ICE)
Arkadiusz Węglarz,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960
Issue year2013
No6(109)
Pages128-136
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkogeneracja, system rozproszony, polityka energetyczna, elektrociepłownia
Keywords in Englishcombined heat and power, distributed system, energy policy, CHP plant
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Abstract in PolishStrategia Unii Europejskiej skupia się na ograniczaniu wpływu przemysłu na zmiany klimatu oraz na wzroście bezpieczeństwa energetycznego wspólnoty. Pomimo wolniejszego od zakładanego tempa wdrażania dyrektyw Parlamentu Europejskiego państwa członkowskie stopniowo wdrażają mechanizmy wsparcia kogeneracji energii elektrycznej i ciepła. Realizacja planu wzrostu udziału produkcji energii elektrycznej w kogeneracji przyczynia się do wypełniania celów redukcji emisji dwutlenku węgla, wzrostu efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki europejskiej. Udział kogeneracji w poszczególnych państwach członkowskich jest silnie zróżnicowany: od 49,2% w Danii do 0% na Malcie, w Polsce wartość ta wynosi 17,6%. Potencjał techniczny dla rozwoju rynku kogeneracji w Polsce pozostaje wysoki. Pomimo dość wysokiego udziału kogeneracji w rynku energii elektrycznej, w porównaniu do średniej UE27 wiele nowych układów tego typu można jeszcze zbudować, ponieważ duża część zapotrzebowania na ciepło jest zaspokajana z lokalnych ciepłowni. W tej analizie określono potencjał rynku kogeneracji w Polsce na około 1560 MW, w tym około 570 MW w instalacjach o wielkości od 1 do 2 MW. Ta ocena potencjału rynku jest jednak dość konserwatywna ponieważ zakłada rozwiązanie kogeneracyjne dla ciepłowni wyłącznie w podstawie zużycia ciepła, na poziomie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Ponadto nie uwzględnia tej części istniejących układów kogeneracyjnych, które także mogą być miejscem na nowe inwestycje. Wyniki wskazują na to, że wsparcie polskiego systemu kogeneracji będzie skutkowało oszczędnościami energii pierwotnej.
Languageen angielski
File
Rynek Energii 6 2013.pdf 1,000.16 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 12-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; GS Citations = 1.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.569; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*1 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?