Badania nad możliwością wykorzystania hydrodynamicznej wytwornicy kawitacji do dezintagracji osadów ściekowych

Monika Żubrowska-Sudoł , Jolanta Podedworna , Piotr Krawczyk , Justya Walczak

Abstract

W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań nad wykorzystaniem hydrodynamicznej wytwornicy kawitacji (HWK) do dezintegracji osadów, powstających po procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Wykazano, że badane urządzenie pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, niezbędnej do przeprowadzenia procesu dezintegracji osadów nadmiernych w porównaniu do szeroko rozpowszechnionych na rynku metod ultradźwiękowych. Przy energii właściwej większej od 1,10 kWh/kg s.m., uzyskiwano uwolnienie do cieczy osadowej dużo większej ilości związków organicznych niż, odpowiednio prezentowane w literaturze przedmiotu, dla innych metod realizacji procesu. Koszt pozyskania związków organicznych jest w dużym stopniu uzależniony od gęstości energii (kWh/m3) przy jakiej prowadzi się proces dezintegracji.
Author Monika Żubrowska-Sudoł (FEE / DWSWT)
Monika Żubrowska-Sudoł,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Jolanta Podedworna (FEE / DWSWT)
Jolanta Podedworna,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Piotr Krawczyk (FPAE / IHE)
Piotr Krawczyk,,
- The Institute of Heat Engineering
, Justya Walczak (FEE / DWSWT)
Justya Walczak,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352
Issue year2013
Vol87
No12
Pages496-500
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmechaniczna dezintegracja, stopień dezintegracji, energia właściwa
Keywords in Englishmechanical disintegration, disintegration degree, specific energy
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?