Wizualizacja strumieni powietrza wentylacyjnego z wykorzystaniem metody Background Oriented Schlieren (BOS)

Piotr Ziętek , Jacek Hendiger , Marta Chludzińska

Abstract

The article gives basic information about the optical Schlieren techniques and Background Oriented Schlieren (BOS) method, and describes the possibilities of their use to visualize the movement of the transparent media with variable density, for example air. Moreover the results of research, which purpose was to assess the applicability of the BOS technique to visualize non-isothermal airflows supplied into the rooms by the elements of ventilation and air conditioning systems, are presented. Investigations indicate that under appropriate conditions, it is possible to use the BOS technique to visualize the ventilation air streams.
Author Piotr Ziętek (FEE / DHV)
Piotr Ziętek,,
- Department of Heating and Ventilation
, Jacek Hendiger (FEE / DHV)
Jacek Hendiger,,
- Department of Heating and Ventilation
, Marta Chludzińska (FEE / DHV)
Marta Chludzińska,,
- Department of Heating and Ventilation
Journal seriesCiepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja, ISSN 0137-3676, e-ISSN 2449-9900
Issue year2013
Vol44
No7
Pages291-295
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwizualizacja przepływu powietrza, Background Oriented Schlieren, BOS
Keywords in Englishvisualization of airflows, Background Oriented Schlieren, BOS
Abstract in PolishW artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat optycznych technik schlierenowskich oraz metody BOS (Background Oriented Schlieren), a także opisano możliwości ich wykorzystania do wizualizacji ruchu ośrodków transparentnych o zmiennej gęstości, np. powietrza. Zaprezentowano również wyniki badań, których celem była ocena możliwości zastosowania techniki BOS do wizualizacji nieizotermicznych strumieni powietrza nawiewanych do pomieszczeń przez elementy systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przeprowadzone doświadczenia wskazują, że w odpowiednich warunkach, możliwe jest wykorzystanie techniki BOS do wizualizacji strumieni powietrza wentylacyjnego.
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?