Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej

Małgorzata Kwestarz , G. Wójcik

Abstract

It seems necessary to know the approach to risk management by the organization at present development stage of the information society to ensure accomplishment of the tasks assumed, the protection of assets and economically effective use of resources. Equally important is the implementation of appropriate standards of management in the organization. The concept of risk management in district heating companies is identified with the determination of the technical failure probability preventing heat supply to customers. In the article, the authors present the basic concepts in the risk analysis area. Simultaneously, it is the first paper of a publication series presenting various elements of the risk management process.
Author Małgorzata Kwestarz (FEE / DPEGHS)
Małgorzata Kwestarz,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
, G. Wójcik
G. Wójcik,,
-
Journal seriesCiepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja, ISSN 0137-3676
Issue year2013
Vol44
No5
Pages186-191
Keywords in Polishzarządzanie, zarządzanie ryzykiem, karta zarządzania ryzykiem  
Keywords in Englishmanagement, risk management, risk management card
Abstract in PolishNa obecnym etapie rozwoju społeczeństwa informacyjnego niezbędne wydaje się poznanie metodologii zarządzania ryzykiem przez organizację, by zagwarantować realizację celów, ochronę aktywów oraz wydajne, ekonomiczne i efektywne wykorzystanie zasobów. Równie ważne jest wdrożenie odpowiednich standardów zarządzania w organizacji. Pojęcie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach ciepłowniczych utożsamiane jest z określaniem prawdopodobieństwa wystąpienia awarii technologicznych uniemożliwiających dostawy ciepła do odbiorców. W niniejszym artykule autorki przedstawiają podstawowe pojęcia z obszaru analizy ryzyka. Jest to jednocześnie pierwszy artykuł z cyklu publikacji prezentujących poszczególne elementy procesu zarządzania ryzykiem.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 28-08-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 28-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2015-04-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?