Edukacyjno - poznawcza funkcja dramy w kontekście twórczej resocjalizacji

Tomasz Dusiewicz

Abstract

The author discusses the history of drama in Poland, in particular at the Institute of Social Prevention and Resocialization, as well as its essence and evolution of its concept as a tool to build educational and correctional situations. It is underlined that drama improvisation may be used as a specific "labaratory" simulation of human interaction, and as such, may become a method to know different variants of the presentation of social roles in everyday life or of rules governing human behavior.
Author Tomasz Dusiewicz (FASS / DPSSFT)
Tomasz Dusiewicz,,
- Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology
Pages273-288
Publication size in sheets0.75
Book Jerzy Kwaśniewski: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja , 2013, Warszawa, Uniwersytet Warszawski IPSiR, ISBN 978-83-60260-30-2, 306 p.
Abstract in PolishAutor omawia dzieje dramy w Polsce - zwłaszcza w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - a także istotę dramy oraz przemiany jej koncepcji, jako narzędzia do budowania sytuacji edukacyjnych lub korekcyjnych. Zwraca uwagę na to, że dramowa improwizacja stwarza możliwość zastosowania jej jako swoistej"laboratoryjnej" symulacji międzyludzkiej interakcji, dzięki czemu staje się metodą do poznawania różnych wariantów prezentowania społecznych ról w życiu codziennym czy reguł kierujących ludzkim zachowaniem
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?