O wpływie wielkości pewnego osłabienia podłożą w zagadnieniu Westergaarda

Wojciech Jerzy Gilewski , Magdalena Nagórska

Abstract

In the previous paper of the authors [3] the analysis of some regular weakness of the foundation in the Werstergaard problem was discussed. Maximum displacements and maximum stresses were considered. The weakness was 1/9 of the plate area in various positions. The most dangerous situations were defined. The present paper is an extension of previous considerations for the analysis of sensitivity of the results for the size of weakness. The results are presented in the form of maximal stress maps (for qualitative analysis) as well as the tables and graphs (for quantitative analysis). The plate was modeled with the use of the finite element method.
Author Wojciech Jerzy Gilewski (FCE / ICE)
Wojciech Jerzy Gilewski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Magdalena Nagórska (FCE / IRB)
Magdalena Nagórska,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesTTS Technika Transportu Szynowego, ISSN 1232-3829
Issue year2013
No10
Pages1233-1242
Publication size in sheets0.5
Conference17th International Conference Computer systems aided science, industry and transport TRANSCOMP (TRANSCOMP 2013), 02-12-2013 - 05-12-2013, Zakopane, Polska
Abstract in PolishWe wcześniejszej pracy autorów [3] zbadano wpływ pewnego typu osłabień podłoża pod płytą nawierzchni drogowej sztywnej w zagadnieniu Westergaarda [1,2], tj. określeniu maksymalnych ugięć i maksymalnych naprężeń w płycie prostokątnej sprężystej spoczywającej na podłożu Winklera w przypadku obciążenia kołem pojazdu w trzech położeniach: w narożu, na środku i przy krawędzi płyty. Jako osłabienie podłoża przyjęto jego brak na powierzchni prostokątnej równej 1/9 powierzchni płyty – w różnych położeniach względem płyty. Dla każdego z obciążeń określono najniekorzystniejsze położenia osłabienia podłoża. W tym artykule przedstawiono wyniki badania wrażliwości maksymalnych ugięć i maksymalnych naprężeń rozciągających na wielkość osłabienia podłoża w zdefiniowanych w pracy [3] najniekorzystniejszych położeniach. Analizowano jaki wpływ ma wielkość ubytku podłoża na rozważane wielkości. Przedstawiono plany warstwicowe maksymalnych naprężeń rozciągających w różnych wariantach zadania oraz wykresy zależności maksymalnych naprężeń i przemieszczeń w funkcji wielkości ubytku podłoża. Określono, przy jakich rozmiarach osłabienia podłoża może mieć ono istotny wpływ na wytrzymałość płyty. Przeprowadzone obliczenia wykonano z wykorzystaniem metody elementów skończonych, na bazie wcześniejszych doświadczeń modelowania.
Languagepl polski
File
124_Gilewski, Nagórska TTS13.pdf 11.27 MB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?