Analiza możliwości prognozowania wyników finansowych przedsiębiorstw w sektorze budownictwa za pomoca sztucznych sieci neuronowych MLP

Hubert Jerzy Anysz , Nabi Ibadov , Paweł Wielądek

Abstract

Paper discussed the needs of potential users of financial projections concerning results of Polish construction and building industry, summarized sales and summarized profit in particular. Authors proposed utilization of MLP neural networks according to their prediction abilities. A set of nets were build, and calculation were undertaken based on data obtained from Polish statistical office. Received results – financial predictions – were discussed focusing on errors made by STATISTICA 10 software used for calculations. The proposed MLP neural networks – in the present shape – was disqualified for these kind of prediction, however some valuable results were observed, so the directions 2046 TTS of modifications of MLP neural networks were discussed and research will be continued.
Author Hubert Jerzy Anysz (FCE / ICE)
Hubert Jerzy Anysz,,
- The Institute of Civil Engineering
, Nabi Ibadov (FCE / ICE)
Nabi Ibadov,,
- The Institute of Civil Engineering
, Paweł Wielądek (FCE)
Paweł Wielądek,,
- Faculty of Civil Engineering
Journal seriesTTS Technika Transportu Szynowego, ISSN 1232-3829
Issue year2013
No10
Pages2035-2046, CD
Publication size in sheets0.55
Conference17th International Conference Computer systems aided science, industry and transport TRANSCOMP (TRANSCOMP 2013), 02-12-2013 - 05-12-2013, Zakopane, Polska
Abstract in PolishW artykule przeanalizowano potrzeby potencjalnych uŜytkowników prognoz wyników ekonomicznych polskiej gospodarki w sektorze budownictwa, a w szczególności prognoz danych dotyczących wielkości produkcji budowlano-montażowej oraz wyników przedsiębiorstw. Zaproponowano budowę sztucznej sieci neuronowej, jednokierunkowej z algorytmem wstecznej propagacji błędu, dla której dane wejściowe oraz wyjściowe zaczerpnięto z publikacji GUS. Obliczenia wykonano programem STATISTICA 10. Przedstawiono wyniki otrzymanych prognoz, a także przedyskutowano ich dokładność i związaną z tym przydatność dla w/w potencjalnych użytkowników. Określono także kierunki dalszych badań i modyfikacji sieci w celu zwiększenia precyzji prognoz.
Languagepl polski
File
210_Anysz, Ibadov, Wielądek TTS.pdf 196.7 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 17-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 17-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 3.0
Citation count*3 (2020-09-01)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?