Modelowanie procesów kruszenia za pomocą MES propozycja metody identyfikacji parametrów wytrzymałościowych oraz własności zadania kontaktowego

Jarosław Mańkowski , Paweł Ciężkowski

Abstract

Brittle materials belong to the group of brittle materials with a very complex structure. As heterogeneous and anisotropic materials, are randomly distributed discontinuity structures such as scratches, cracks, pores. One of the problems, which often occurs during the analysis is to identify the properties of materials data and identify the characteristics of the impact of the tool on a brittle material. This paper presents a method of identification of material parameters and a method of modeling the contact problems for limestone “Morawica”. Tests and analyzes were performed for a roller compression test. Very good convergence of the results of analysis and of the results of an experiment performed on a real object was obtained.
Author Jarosław Mańkowski (FACME / IMDF)
Jarosław Mańkowski,,
- Institute of Machine Design Fundamentals
, Paweł Ciężkowski (FACME / ICME)
Paweł Ciężkowski,,
- The Institute of Construction Machinery Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X
Issue year2013
No4(95)
Pages125-135
Keywords in PolishMES, dane materiałowe, kontakt, próba ściskania walca, wapień Morawica
Keywords in EnglishFEM, material data, contact, roller compression test, limestone Morawica
Abstract in PolishOśrodki kruche należą do grupy materiałów o bardzo złożonej strukturze. Jako ośrodki niejednorodne i anizotropowe, mają losowo rozłożone nieciągłości struktury, tzn. rysy, spękania, pory. Jednym z istotnych problemów, który bardzo często pojawia się podczas analiz, jest identyfikacja właściwości zarówno danych materiałowych, jak i charakterystyk oddziaływania narzędzia na ośrodek kruchy. W niniejszej pracy przedstawiono propozycję metody identyfikacji parametrów materiałowych oraz propozycję metody modelowania zagadnienia kontaktowego na przykładzie wapienia "Morawica". Badania i analizy zostały przeprowadzone dla próby ściskania walca. Uzyskano bardzo dobrą zbieżność wyników analiz z wynikami z eksperymentu wykonanego na obiekcie rzeczywistym.
URL http://www.zeszyty.waw.pl/artykuly/zn4(95)2013/125-135.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?